Sport | Makarska, 26.06.2019 - Otvaranje 22. Medjunarodnog rukometnog turnira Makarska 2019
rukomet_makarska7-260619.jpg
Makarska, 260619. Otvaranje 22. Medjunarodnog rukometnog turnira Makarska 2019. Turnir traje 26.-30.lipnja te na njemu ucestvuje vise od 1500 rukometasa i rukometasica. Na fotografiji : Defile ucesnika turnira gradskom rivom. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 18
rukomet_makarska6-260619.jpg
Makarska, 260619 Otvaranje 22. Medjunarodnog rukometnog turnira Makarska 2019. Turnir traje 26.-30.lipnja te na njemu ucestvuje vise od 1500 rukometasa i rukometasica. Na fotografiji : Otvaranje turnira na Kacicevom trgu. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 6
rukomet_makarska5-260619.jpg
Makarska, 260619 Otvaranje 22. Medjunarodnog rukometnog turnira Makarska 2019. Turnir traje 26.-30.lipnja te na njemu ucestvuje vise od 1500 rukometasa i rukometasica. Na fotografiji : Otvaranje turnira na Kacicevom trgu. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 5
rukomet_makarska4-260619.jpg
Makarska, 260619 Otvaranje 22. Medjunarodnog rukometnog turnira Makarska 2019. Turnir traje 26.-30.lipnja te na njemu ucestvuje vise od 1500 rukometasa i rukometasica. Na fotografiji : Otvaranje turnira na Kacicevom trgu. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 5
rukomet_makarska3-260619.jpg
Makarska, 260619 Otvaranje 22. Medjunarodnog rukometnog turnira Makarska 2019. Turnir traje 26.-30.lipnja te na njemu ucestvuje vise od 1500 rukometasa i rukometasica. Na fotografiji : Defile ucesnika turnira gradskom rivom. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 6
rukomet_makarska2-260619.jpg
Makarska, 260619 Otvaranje 22. Medjunarodnog rukometnog turnira Makarska 2019. Turnir traje 26.-30.lipnja te na njemu ucestvuje vise od 1500 rukometasa i rukometasica. Na fotografiji : Defile ucesnika turnira gradskom rivom. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 7
rukomet_makarska1-260619.jpg
Makarska, 260619. Otvaranje 22. Medjunarodnog rukometnog turnira Makarska 2019. Turnir traje 26.-30.lipnja te na njemu ucestvuje vise od 1500 rukometasa i rukometasica. Na fotografiji : Defile ucesnika turnira gradskom rivom. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 8