Zadar 22.11.2022 - Velika plima podigla razinu mora koje se prelijeva preko prometnica

Preuzmi cijelu galeriju