OPĆI UVJETI KORIŠTENJA CROPIX.HR

Podaci o pružatelju usluge

Hanza Media d.o.o.

Koranska 2

10000 Zagreb

MB: 0575682

OIB: 79517545745

MBS: 080091889

Porezni broj: HR79517545745

Račun u Raiffeisenbanci Austria d.d.

IBAN: HR7524840081100401531, Raiffeisenbank Austria d.d.

Iznos temeljnog kapitala: 141.578.500,00 kn

Telefon: 01/6103295

E mail: cropix.prodaja@hanzamedia.hr

Web stranica www.cropix.hr vlasništvo je trgovačkog društva HANZA MEDIA d.o.o. unutar kojeg djeluje Cropix foto servis (u daljnjem tekstu Cropix.hr) te pristupom navedenim stranicama Korisnik prihvaća sve navedene Opće uvjete korištenja te se smatra da je u svakom trenutku upoznat sa istima. Korištenjem sadržaja te pregledavanjem i posjetom web stranica Cropix.hr Korisnik također potvrđuje da razumije i prihvaća sve zakonske odredbe Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima te odredbe drugih primjenjivih zakona koje se odnose na zaštitu intelektualnih i autorskih prava.

Ovi opći uvjeti (dalje u tekstu: „Opći uvjeti“), sadrže uvjete i odredbe pod kojima možete kupiti fotografije te se primjenjuju na ugovore o kupnji između Hanza Medije i fizičke osobe ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Korisnik). Ugovor mogu sklopiti fizičke osobe koje imaju 18 godina ili su starije te pravne osobe. Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada je izvršeno plaćanje cijene fotografije. Korisnik će putem e maila biti obavješten o izvršenoj kupnji.

Ovi Opći uvjeti, primjenjuju se na prava i obveze koje proizlaze iz Ugovora o kupnji i smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Sklapanjem Ugovora smatra se da su u cijelosti prihvaćeni ovi Opći uvjeti. Ovi opći uvjeti imaju učinak i prethodne obavijesti u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Korištenje stranica

Sve stranice i sav prikazani sadržaj na istima vlasništvo su HANZA MEDIA d.o.o. i/ili treće osobe s kojima ima sklopljen ugovor o suradnji. Sav sadržaj te dijelovi sadržaja kreirani su u skladu sa profesionalnim fotografskim i novinarskim standardima. Cropix.hr web stranice i njihov cjelokupni sadržaj Korisnik koristi na vlastitu odgovornost te Cropix.hr nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ovih stranica, niti za štetu koja može nastati korisniku ili trećim osobama uporabom i/ili zlouporabom sadržaja. Korisnik ovih stranica nije ovlašten bez pisane suglasnosti ili ugovora o kupnji fotografije niti jedan dio ovih stranica kao ni bilo koji dio sadržaja kopirati, umnožavati, distribuirati trećim osobama niti koristiti u komercijalne niti bilo koje druge svrhe niti u bilo kojoj mjeri. Na predmetnoj web stranici nije dozvoljeno na bilo koji način širiti odnosno poticati širenje neželjenih elektroničkih poruka (tzv. spam) ili sličnih radnji.

Korištenje sadržaja

Fotografije kupljene putem web stranice Cropix.hr namijenjene su za objavu u tiskanim dnevnim, tjednim, mjesečnim i godišnjim izdanjima te elektroničkim medijima. Kupljene fotografije nije dopušteno koristiti (objavljivati) u komercijalne svrhe bez prethodnog dogovora i pisane suglasnosti HANZA MEDIJE.

Kupljene fotografije Korisnik ne smije dalje prodavati.

Korisnik može kupljenu fotografiju objaviti samo jednom (jednokratna objava), te za svako novo korištenje (objavu) mora izvršiti novu kupnju fotografije.

Sve fotografije koje su preuzete sa ovih stranica i objavljene u tiskanim, elektronskim i ostalim medijima moraju biti potpisane, odnosno mora biti istaknut autor i izvor fotografije. Nepotpisivanje ili krivo potpisivanje fotografija smatra se povredom autorskog prava sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima te Cropix.hr ima pravo poduzeti sve pravne korake za zaštitu autorskih prava te zahtijevati od Korisnika naknadu štete.

Proizvodi i usluge

Hanza Media d.o.o. pruža uslugu prodaje fotografija objavljenih na web stranici www.cropix.hr.

Za kupnju su dostupne fotografije iz dnevnog servisa, sporta, Cropix premium kategorije te arhive. Korisnicima su fotografije dostupne u dvije rezolucije: originalna print rezolucija i web rezolucija s maksimalno 1500 piksela na dužnoj strani fotografije.

Pojedinačne cijene tj. naknade za jednokratno pravo korištenja fotografija vidljivo su istaknute na stranici Cropix.hr i podložne promjenama. Promjene cijena će biti istaknute na stranici Cropix.hr.

Registracija

Da bi korisnik mogao sklopiti Ugovor potrebno je registrirati korisnički račun na stranici www.cropix.hr.

Svaka registracija je samo za jednog korisnika.

Pri registraciji je potrebno upisati ime i prezime, adresu, e mail adresu. Nakon upisivanja imena i prezimena, adrese, e-mail adrese i potvrde Općih uvjeta i Izjave o zaštiti privatnosti, Korisnik će na upisanu e-mail adresu dobiti link za registraciju kako bi potvrdio registraciju i lozinku koju će Korisnik dobiti za pristup.

Potvrdom registracije, Korisnik prihvaća opće uvjete usluge web stranice Cropix.hr.

Korisnik ne smije nikome podijeliti svoju lozinku ili omogućiti pristup stranici www.cropix.hr putem svoje lozinke. Hanza Media može Korisniku otkazati ili suspendirati pristup stranici www.cropix.hr ako podijeli svoju lozinku. Korisnik je odgovoran za upotrebu svoje lozinke.

Pri registraciji je potrebno ostaviti točne, potpune podatke o registraciji i Korisnikova je odgovornost ažurirati i održavati promjene tih podataka na odgovarajućim stranicama za registraciju. Hanza Media se ima pravo osloniti na sve podatke koje Korisnik dostavi.

Ako Korisnik smatra da je došlo do bilo kakvog kršenja sigurnosti, poput otkrivanja, krađe ili neovlaštene upotrebe lozinke korisnik mora odmah obavijestiti Hanza Mediju na adresu dpo@hanzamedia.hr

Sve podatke koje smo dobili prilikom registracije Hanza Media će koristiti u skladu s našom politikom privatnosti. Molimo pročitajte ovo za detalje o tome kako možemo obrađivati vaše osobne podatke.

Potvrdom registracije, Korisnik prihvaća opće uvjete usluge web stranice Cropix.hr.

Kupnja

Nakon registracije korisnik može pristupiti kupnji fotografija.

U slučaju kupnje fotografija potrebno je da Korisnik upiše sljedeće korisničke podatke: ime i prezime, e mail, telefonski broj, te izvrši plaćanje.

Plaćanje se vrši samo jednokratno sa sljedećim karticama Visa, Mastercard®, Maestro®, Diners.

credit cards credit cards credit cards credit cards

Sigurnost plaćanja

Sigurnosni programi: Visa Secure, MasterCard® Identity Check™, Diners sigurna kupnja

credit cards credit cards credit cards

Kupnjom fotografije korisnik će na e mail adresu biti obavješten o kupnji, te će mu biti dostavljen račun.

Pri plaćanju koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima. Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi - PCI DSS Level 1 - najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke. Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje. Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka. Više pročitajte na linku https://www.corvuspay.com/politika-zastite-osobnih-podataka/

Obavijest o načinu podnošenja Prigovora potrošača

Korisnik ima pravo sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22) podnijeti pisani prigovor koji može dostaviti HANZA MEDIJI putem pošte ili osobno na adresu Koranska 2, Zagreb, ili putem e maila na adresu cropix@hanzamedia.hr

HANZA MEDIA se obvezuje dostaviti Korisniku odgovor na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Završne odredbe

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 19. listopada 2022. godine

Sve izmjene i dopune Općih uvjeta moraju biti sastavljene u pisanom obliku

Na odredbe Općih uvjeta primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, a za sve eventualne sporove koji mogu proizaći iz istih nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.

Hanza Media pridržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta Aktualna verzija je uvijek dostupna na našoj stranici www.cropix.hr .

HANZA MEDIA d.o.o.

Ana Hanžeković Krznarić, predsjednica uprave