Dnevni servis | Zadar, 08.11.2019 - Prva policijska postaja prelazi u nove prostorije u bivsoj vojarni Stjepana...
zgrada_policija9-081119.jpg
Zadar, 081119. Prva policijska postaja u Zadru koja se trenutno nalazi u zgradi Zupanijskog suda uskoro prelazi u nove prostorije u zgradi koja se nalazi u bivsoj vojarni Stjepana Radica. Ugovoreni su radovi u iznosu od 7.042.187,90 kuna bez PDV-a. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 6
zgrada_policija8-081119.jpg
Zadar, 081119. Prva policijska postaja u Zadru koja se trenutno nalazi u zgradi Zupanijskog suda uskoro prelazi u nove prostorije u zgradi koja se nalazi u bivsoj vojarni Stjepana Radica. Ugovoreni su radovi u iznosu od 7.042.187,90 kuna bez PDV-a. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
zgrada_policija7-081119.jpg
Zadar, 081119. Prva policijska postaja u Zadru koja se trenutno nalazi u zgradi Zupanijskog suda uskoro prelazi u nove prostorije u zgradi koja se nalazi u bivsoj vojarni Stjepana Radica. Ugovoreni su radovi u iznosu od 7.042.187,90 kuna bez PDV-a. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
zgrada_policija6-081119.jpg
Zadar, 081119. Prva policijska postaja u Zadru koja se trenutno nalazi u zgradi Zupanijskog suda uskoro prelazi u nove prostorije u zgradi koja se nalazi u bivsoj vojarni Stjepana Radica. Ugovoreni su radovi u iznosu od 7.042.187,90 kuna bez PDV-a. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
zgrada_policija5-081119.jpg
Zadar, 081119. Prva policijska postaja u Zadru koja se trenutno nalazi u zgradi Zupanijskog suda uskoro prelazi u nove prostorije u zgradi koja se nalazi u bivsoj vojarni Stjepana Radica. Ugovoreni su radovi u iznosu od 7.042.187,90 kuna bez PDV-a. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
zgrada_policija4-081119.jpg
Zadar, 081119. Prva policijska postaja u Zadru koja se trenutno nalazi u zgradi Zupanijskog suda uskoro prelazi u nove prostorije u zgradi koja se nalazi u bivsoj vojarni Stjepana Radica. Ugovoreni su radovi u iznosu od 7.042.187,90 kuna bez PDV-a. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
zgrada_policija3-081119.jpg
Zadar, 081119. Prva policijska postaja u Zadru koja se trenutno nalazi u zgradi Zupanijskog suda uskoro prelazi u nove prostorije u zgradi koja se nalazi u bivsoj vojarni Stjepana Radica. Ugovoreni su radovi u iznosu od 7.042.187,90 kuna bez PDV-a. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
zgrada_policija2-081119.jpg
Zadar, 081119. Prva policijska postaja u Zadru koja se trenutno nalazi u zgradi Zupanijskog suda uskoro prelazi u nove prostorije u zgradi koja se nalazi u bivsoj vojarni Stjepana Radica. Ugovoreni su radovi u iznosu od 7.042.187,90 kuna bez PDV-a. Na fotografiji: glavni nadzorni inzinjer Leonard Kvarantan iz poduzeca Institut IGH d.d. Zagreb. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 4
zgrada_policija17-081119.jpg
Zadar, 081119. Prva policijska postaja u Zadru koja se trenutno nalazi u zgradi Zupanijskog suda uskoro prelazi u nove prostorije u zgradi koja se nalazi u bivsoj vojarni Stjepana Radica. Ugovoreni su radovi u iznosu od 7.042.187,90 kuna bez PDV-a. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
zgrada_policija16-081119.jpg
Zadar, 081119. Prva policijska postaja u Zadru koja se trenutno nalazi u zgradi Zupanijskog suda uskoro prelazi u nove prostorije u zgradi koja se nalazi u bivsoj vojarni Stjepana Radica. Ugovoreni su radovi u iznosu od 7.042.187,90 kuna bez PDV-a. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
zgrada_policija15-081119.jpg
Zadar, 081119. Prva policijska postaja u Zadru koja se trenutno nalazi u zgradi Zupanijskog suda uskoro prelazi u nove prostorije u zgradi koja se nalazi u bivsoj vojarni Stjepana Radica. Ugovoreni su radovi u iznosu od 7.042.187,90 kuna bez PDV-a. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
zgrada_policija14-081119.jpg
Zadar, 081119. Prva policijska postaja u Zadru koja se trenutno nalazi u zgradi Zupanijskog suda uskoro prelazi u nove prostorije u zgradi koja se nalazi u bivsoj vojarni Stjepana Radica. Ugovoreni su radovi u iznosu od 7.042.187,90 kuna bez PDV-a. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
zgrada_policija13-081119.jpg
Zadar, 081119. Prva policijska postaja u Zadru koja se trenutno nalazi u zgradi Zupanijskog suda uskoro prelazi u nove prostorije u zgradi koja se nalazi u bivsoj vojarni Stjepana Radica. Ugovoreni su radovi u iznosu od 7.042.187,90 kuna bez PDV-a. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
zgrada_policija12-081119.jpg
Zadar, 081119. Prva policijska postaja u Zadru koja se trenutno nalazi u zgradi Zupanijskog suda uskoro prelazi u nove prostorije u zgradi koja se nalazi u bivsoj vojarni Stjepana Radica. Ugovoreni su radovi u iznosu od 7.042.187,90 kuna bez PDV-a. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
zgrada_policija11-081119.jpg
Zadar, 081119. Prva policijska postaja u Zadru koja se trenutno nalazi u zgradi Zupanijskog suda uskoro prelazi u nove prostorije u zgradi koja se nalazi u bivsoj vojarni Stjepana Radica. Ugovoreni su radovi u iznosu od 7.042.187,90 kuna bez PDV-a. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
zgrada_policija10-081119.jpg
Zadar, 081119. Prva policijska postaja u Zadru koja se trenutno nalazi u zgradi Zupanijskog suda uskoro prelazi u nove prostorije u zgradi koja se nalazi u bivsoj vojarni Stjepana Radica. Ugovoreni su radovi u iznosu od 7.042.187,90 kuna bez PDV-a. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
zgrada_policija1-081119.jpg
Zadar, 081119. Prva policijska postaja u Zadru koja se trenutno nalazi u zgradi Zupanijskog suda uskoro prelazi u nove prostorije u zgradi koja se nalazi u bivsoj vojarni Stjepana Radica. Ugovoreni su radovi u iznosu od 7.042.187,90 kuna bez PDV-a. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 4
zgrada_policija-081119.jpg
Zadar, 081119. Prva policijska postaja u Zadru koja se trenutno nalazi u zgradi Zupanijskog suda uskoro prelazi u nove prostorije u zgradi koja se nalazi u bivsoj vojarni Stjepana Radica. Ugovoreni su radovi u iznosu od 7.042.187,90 kuna bez PDV-a. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2