Dnevni servis | Zagreb, 20.05.2020 - Solidarna zaklada za ljudska prava i solidarnost, fond 5.5, odrzala konferenciju...
solidarna_zaklada16-200520.jpg
Zagreb, 200520 Radnicki dom. Solidarna zaklada za ljudska prava i solidarnost odrzala je konferenciju za medije na kojoj su predstavili rezultate javnog poziva Fonda 5.5 za kriznu podrsku nakon potresa. Rijec je o Fondu iz kojeg ce socijalno ugrozenim gradjanima Zagreba ciji su domovi osteceni u potresu biti dodijeljeno ukupno 706.000 kuna potpora za popravak materijalne stete ili najam stana. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 1
solidarna_zaklada15-200520.jpg
Zagreb, 200520 Radnicki dom. Solidarna zaklada za ljudska prava i solidarnost odrzala je konferenciju za medije na kojoj su predstavili rezultate javnog poziva Fonda 5.5 za kriznu podrsku nakon potresa. Rijec je o Fondu iz kojeg ce socijalno ugrozenim gradjanima Zagreba ciji su domovi osteceni u potresu biti dodijeljeno ukupno 706.000 kuna potpora za popravak materijalne stete ili najam stana. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 2
solidarna_zaklada14-200520.jpg
Zagreb, 200520 Radnicki dom. Solidarna zaklada za ljudska prava i solidarnost odrzala je konferenciju za medije na kojoj su predstavili rezultate javnog poziva Fonda 5.5 za kriznu podrsku nakon potresa. Rijec je o Fondu iz kojeg ce socijalno ugrozenim gradjanima Zagreba ciji su domovi osteceni u potresu biti dodijeljeno ukupno 706.000 kuna potpora za popravak materijalne stete ili najam stana. Na fotografiji: Zrinka Paladino. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 0
solidarna_zaklada13-200520.jpg
Zagreb, 200520 Radnicki dom. Solidarna zaklada za ljudska prava i solidarnost odrzala je konferenciju za medije na kojoj su predstavili rezultate javnog poziva Fonda 5.5 za kriznu podrsku nakon potresa. Rijec je o Fondu iz kojeg ce socijalno ugrozenim gradjanima Zagreba ciji su domovi osteceni u potresu biti dodijeljeno ukupno 706.000 kuna potpora za popravak materijalne stete ili najam stana. Na fotografiji: Marina Ajdukovic. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 1
solidarna_zaklada9-200520.jpg
Zagreb, 200520 Radnicki dom. Solidarna zaklada za ljudska prava i solidarnost odrzala je konferenciju za medije na kojoj su predstavili rezultate javnog poziva Fonda 5.5 za kriznu podrsku nakon potresa. Rijec je o Fondu iz kojeg ce socijalno ugrozenim gradjanima Zagreba ciji su domovi osteceni u potresu biti dodijeljeno ukupno 706.000 kuna potpora za popravak materijalne stete ili najam stana. Na fotografiji: Zrinka Paladino. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 3
solidarna_zaklada12-200520.jpg
Zagreb, 200520 Radnicki dom. Solidarna zaklada za ljudska prava i solidarnost odrzala je konferenciju za medije na kojoj su predstavili rezultate javnog poziva Fonda 5.5 za kriznu podrsku nakon potresa. Rijec je o Fondu iz kojeg ce socijalno ugrozenim gradjanima Zagreba ciji su domovi osteceni u potresu biti dodijeljeno ukupno 706.000 kuna potpora za popravak materijalne stete ili najam stana. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 1
solidarna_zaklada11-200520.jpg
Zagreb, 200520 Radnicki dom. Solidarna zaklada za ljudska prava i solidarnost odrzala je konferenciju za medije na kojoj su predstavili rezultate javnog poziva Fonda 5.5 za kriznu podrsku nakon potresa. Rijec je o Fondu iz kojeg ce socijalno ugrozenim gradjanima Zagreba ciji su domovi osteceni u potresu biti dodijeljeno ukupno 706.000 kuna potpora za popravak materijalne stete ili najam stana. Na fotografiji: Marina Ajdukovic. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 0
solidarna_zaklada10-200520.jpg
Zagreb, 200520 Radnicki dom. Solidarna zaklada za ljudska prava i solidarnost odrzala je konferenciju za medije na kojoj su predstavili rezultate javnog poziva Fonda 5.5 za kriznu podrsku nakon potresa. Rijec je o Fondu iz kojeg ce socijalno ugrozenim gradjanima Zagreba ciji su domovi osteceni u potresu biti dodijeljeno ukupno 706.000 kuna potpora za popravak materijalne stete ili najam stana. Na fotografiji: Marina Ajdukovic. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 0
solidarna_zaklada8-200520.jpg
Zagreb, 200520 Radnicki dom. Solidarna zaklada za ljudska prava i solidarnost odrzala je konferenciju za medije na kojoj su predstavili rezultate javnog poziva Fonda 5.5 za kriznu podrsku nakon potresa. Rijec je o Fondu iz kojeg ce socijalno ugrozenim gradjanima Zagreba ciji su domovi osteceni u potresu biti dodijeljeno ukupno 706.000 kuna potpora za popravak materijalne stete ili najam stana. Na fotografiji: Marina Skrabalo. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 0
solidarna_zaklada7-200520.jpg
Zagreb, 200520 Radnicki dom. Solidarna zaklada za ljudska prava i solidarnost odrzala je konferenciju za medije na kojoj su predstavili rezultate javnog poziva Fonda 5.5 za kriznu podrsku nakon potresa. Rijec je o Fondu iz kojeg ce socijalno ugrozenim gradjanima Zagreba ciji su domovi osteceni u potresu biti dodijeljeno ukupno 706.000 kuna potpora za popravak materijalne stete ili najam stana. Na fotografiji: Zrinka Paladino. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 0
solidarna_zaklada6-200520.jpg
Zagreb, 200520 Radnicki dom. Solidarna zaklada za ljudska prava i solidarnost odrzala je konferenciju za medije na kojoj su predstavili rezultate javnog poziva Fonda 5.5 za kriznu podrsku nakon potresa. Rijec je o Fondu iz kojeg ce socijalno ugrozenim gradjanima Zagreba ciji su domovi osteceni u potresu biti dodijeljeno ukupno 706.000 kuna potpora za popravak materijalne stete ili najam stana. Na fotografiji: Marina Skrabalo. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 0
solidarna_zaklada5-200520.jpg
Zagreb, 200520 Radnicki dom. Solidarna zaklada za ljudska prava i solidarnost odrzala je konferenciju za medije na kojoj su predstavili rezultate javnog poziva Fonda 5.5 za kriznu podrsku nakon potresa. Rijec je o Fondu iz kojeg ce socijalno ugrozenim gradjanima Zagreba ciji su domovi osteceni u potresu biti dodijeljeno ukupno 706.000 kuna potpora za popravak materijalne stete ili najam stana. Na fotografiji: Marina Skrabalo. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 2
solidarna_zaklada4-200520.jpg
Zagreb, 200520 Radnicki dom. Solidarna zaklada za ljudska prava i solidarnost odrzala je konferenciju za medije na kojoj su predstavili rezultate javnog poziva Fonda 5.5 za kriznu podrsku nakon potresa. Rijec je o Fondu iz kojeg ce socijalno ugrozenim gradjanima Zagreba ciji su domovi osteceni u potresu biti dodijeljeno ukupno 706.000 kuna potpora za popravak materijalne stete ili najam stana. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 0
solidarna_zaklada3-200520.jpg
Zagreb, 200520 Radnicki dom. Solidarna zaklada za ljudska prava i solidarnost odrzala je konferenciju za medije na kojoj su predstavili rezultate javnog poziva Fonda 5.5 za kriznu podrsku nakon potresa. Rijec je o Fondu iz kojeg ce socijalno ugrozenim gradjanima Zagreba ciji su domovi osteceni u potresu biti dodijeljeno ukupno 706.000 kuna potpora za popravak materijalne stete ili najam stana. Na fotografiji: Ivan Blazevic. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 1
solidarna_zaklada2-200520.jpg
Zagreb, 200520 Radnicki dom. Solidarna zaklada za ljudska prava i solidarnost odrzala je konferenciju za medije na kojoj su predstavili rezultate javnog poziva Fonda 5.5 za kriznu podrsku nakon potresa. Rijec je o Fondu iz kojeg ce socijalno ugrozenim gradjanima Zagreba ciji su domovi osteceni u potresu biti dodijeljeno ukupno 706.000 kuna potpora za popravak materijalne stete ili najam stana. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 1
solidarna_zaklada1-200520.jpg
Zagreb, 200520 Radnicki dom. Solidarna zaklada za ljudska prava i solidarnost odrzala je konferenciju za medije na kojoj su predstavili rezultate javnog poziva Fonda 5.5 za kriznu podrsku nakon potresa. Rijec je o Fondu iz kojeg ce socijalno ugrozenim gradjanima Zagreba ciji su domovi osteceni u potresu biti dodijeljeno ukupno 706.000 kuna potpora za popravak materijalne stete ili najam stana. Na fotografiji: Ivan Blazevic. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 0