Dnevni servis | Sibenik, 20.05.2020 - Zapocelo je asfaltiranje u centru grada ulica oko trga Poljana
asfalt_centar12-200520.jpg
Sibenik, 200520. Zapocelo je asfaltiranje u centru grada ulica oko trga Poljana ispod kojeg je izgradjena podzemna garaza. Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 14
asfalt_centar11-200520.jpg
Sibenik, 200520. Zapocelo je asfaltiranje u centru grada ulica oko trga Poljana ispod kojeg je izgradjena podzemna garaza. Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 5
asfalt_centar10-200520.jpg
Sibenik, 200520. Zapocelo je asfaltiranje u centru grada ulica oko trga Poljana ispod kojeg je izgradjena podzemna garaza. Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 4
asfalt_centar09-200520.jpg
Sibenik, 200520. Zapocelo je asfaltiranje u centru grada ulica oko trga Poljana ispod kojeg je izgradjena podzemna garaza. Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 4
asfalt_centar08-200520.jpg
Sibenik, 200520. Zapocelo je asfaltiranje u centru grada ulica oko trga Poljana ispod kojeg je izgradjena podzemna garaza. Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 5
asfalt_centar07-200520.jpg
Sibenik, 200520. Zapocelo je asfaltiranje u centru grada ulica oko trga Poljana ispod kojeg je izgradjena podzemna garaza. Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 3
asfalt_centar06-200520.jpg
Sibenik, 200520. Zapocelo je asfaltiranje u centru grada ulica oko trga Poljana ispod kojeg je izgradjena podzemna garaza. Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 6
asfalt_centar05-200520.jpg
Sibenik, 200520. Zapocelo je asfaltiranje u centru grada ulica oko trga Poljana ispod kojeg je izgradjena podzemna garaza. Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 4
asfalt_centar04-200520.jpg
Sibenik, 200520. Zapocelo je asfaltiranje u centru grada ulica oko trga Poljana ispod kojeg je izgradjena podzemna garaza. Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 3
asfalt_centar03-200520.jpg
Sibenik, 200520. Zapocelo je asfaltiranje u centru grada ulica oko trga Poljana ispod kojeg je izgradjena podzemna garaza. Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 4
asfalt_centar02-200520.jpg
Sibenik, 200520. Zapocelo je asfaltiranje u centru grada ulica oko trga Poljana ispod kojeg je izgradjena podzemna garaza. Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 4
asfalt_centar01-200520.jpg
Sibenik, 200520. Zapocelo je asfaltiranje u centru grada ulica oko trga Poljana ispod kojeg je izgradjena podzemna garaza. Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 6