Dnevni servis | Rijeka, 10.09.2019 - Predstavljanje programskog pravca 27 susjedstva Rijeke
predstavljanje_programa9-100919.jpg
Rijeka, 100919. Konferencija za medije na kojoj je predstavljen program za 2020 godinu, programskog pravca 27 susjedstva Rijeke 2020 Europske prijestolnice kulture. Na fotografiji: Emina Visnic i Branka Cvjeticanin. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 4
predstavljanje_programa8-100919.jpg
Rijeka, 100919. Konferencija za medije na kojoj je predstavljen program za 2020 godinu, programskog pravca 27 susjedstva Rijeke 2020 Europske prijestolnice kulture. Na fotografiji: Sonja Sisic, Marina Medaric, Vojko Obersnel, Emina Visnic i Branka Cvjeticanin. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 3
predstavljanje_programa7-100919.jpg
Rijeka, 100919. Konferencija za medije na kojoj je predstavljen program za 2020 godinu, programskog pravca 27 susjedstva Rijeke 2020 Europske prijestolnice kulture. Na fotografiji: Vojko Obersnel, Emina Visnic i Branka Cvjeticanin. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 2
predstavljanje_programa6-100919.jpg
Rijeka, 100919. Konferencija za medije na kojoj je predstavljen program za 2020 godinu, programskog pravca 27 susjedstva Rijeke 2020 Europske prijestolnice kulture. Na fotografiji: Vojko Obersnel. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 4
predstavljanje_programa5-100919.jpg
Rijeka, 100919. Konferencija za medije na kojoj je predstavljen program za 2020 godinu, programskog pravca 27 susjedstva Rijeke 2020 Europske prijestolnice kulture. Na fotografiji: Vojko Obersnel i Emina Visnic. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 2
predstavljanje_programa4-100919.jpg
Rijeka, 100919. Konferencija za medije na kojoj je predstavljen program za 2020 godinu, programskog pravca 27 susjedstva Rijeke 2020 Europske prijestolnice kulture. Na fotografiji: Sonja Sisic, Marina Medaric, Vojko Obersnel, Emina Visnic i Branka Cvjeticanin. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 1
predstavljanje_programa3-100919.jpg
Rijeka, 100919. Konferencija za medije na kojoj je predstavljen program za 2020 godinu, programskog pravca 27 susjedstva Rijeke 2020 Europske prijestolnice kulture. Na fotografiji: Sonja Sisic, Marina Medaric, Vojko Obersnel, Emina Visnic i Branka Cvjeticanin. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 1
predstavljanje_programa2-100919.jpg
Rijeka, 100919. Konferencija za medije na kojoj je predstavljen program za 2020 godinu, programskog pravca 27 susjedstva Rijeke 2020 Europske prijestolnice kulture. Na fotografiji: Sonja Sisic, Marina Medaric, Vojko Obersnel, Emina Visnic i Branka Cvjeticanin. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 3
predstavljanje_programa10-100919.jpg
Rijeka, 100919. Konferencija za medije na kojoj je predstavljen program za 2020 godinu, programskog pravca 27 susjedstva Rijeke 2020 Europske prijestolnice kulture. Na fotografiji: Emina Visnic i Branka Cvjeticanin. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 1
predstavljanje_programa1-100919.jpg
Rijeka, 100919. Konferencija za medije na kojoj je predstavljen program za 2020 godinu, programskog pravca 27 susjedstva Rijeke 2020 Europske prijestolnice kulture. Na fotografiji: Sonja Sisic. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 1