Dnevni servis | Solin,07.11.2019 - Konferencija o sigurnosti povijesnih gradova
konferencija_sigurnost9-071119.jpg
Solin, 071119. U hotelu Palace u Solinu odrzana je 3.medjunarodna konferencija o sigurnosti povijesnih gradova. Odrzan je niz predavanja o aspektima sigurnosti i zastite posjetitelja, dogadjaja i gradjevina u turistickim sredistima. Na fotografiji: sa kongresa. Foto: Josko Supic / Cropix
hits: 8
konferencija_sigurnost8-071119.jpg
Solin, 071119. U hotelu Palace u Solinu odrzana je 3.medjunarodna konferencija o sigurnosti povijesnih gradova. Odrzan je niz predavanja o aspektima sigurnosti i zastite posjetitelja, dogadjaja i gradjevina u turistickim sredistima. Na fotografiji: Blazenko Boban, zupan Splitsko-Dalmatinski. Foto: Josko Supic / Cropix
hits: 5
konferencija_sigurnost7-071119.jpg
Solin, 071119. U hotelu Palace u Solinu odrzana je 3.medjunarodna konferencija o sigurnosti povijesnih gradova. Odrzan je niz predavanja o aspektima sigurnosti i zastite posjetitelja, dogadjaja i gradjevina u turistickim sredistima. Na fotografiji: sa kongresa. Foto: Josko Supic / Cropix
hits: 9
konferencija_sigurnost6-071119.jpg
Solin, 071119. U hotelu Palace u Solinu odrzana je 3.medjunarodna konferencija o sigurnosti povijesnih gradova. Odrzan je niz predavanja o aspektima sigurnosti i zastite posjetitelja, dogadjaja i gradjevina u turistickim sredistima. Foto: Josko Supic / Cropix
hits: 5
konferencija_sigurnost5-071119.jpg
Solin, 071119. U hotelu Palace u Solinu odrzana je 3.medjunarodna konferencija o sigurnosti povijesnih gradova. Odrzan je niz predavanja o aspektima sigurnosti i zastite posjetitelja, dogadjaja i gradjevina u turistickim sredistima. Na fotografiji: sa kongresa. Foto: Josko Supic / Cropix
hits: 6
konferencija_sigurnost4-071119.jpg
Solin, 071119. U hotelu Palace u Solinu odrzana je 3.medjunarodna konferencija o sigurnosti povijesnih gradova. Odrzan je niz predavanja o aspektima sigurnosti i zastite posjetitelja, dogadjaja i gradjevina u turistickim sredistima. Na fotografiji: Gregor Belgardt visi policijski inspektor iz Stuttgarta. Foto: Josko Supic / Cropix
hits: 5
konferencija_sigurnost3-071119.jpg
Solin, 071119. U hotelu Palace u Solinu odrzana je 3.medjunarodna konferencija o sigurnosti povijesnih gradova. Odrzan je niz predavanja o aspektima sigurnosti i zastite posjetitelja, dogadjaja i gradjevina u turistickim sredistima. Na fotografiji: Monica Luis, visa policijska inspektorica iz Barcelone. Foto: Josko Supic / Cropix
hits: 7
konferencija_sigurnost2-071119.jpg
Solin, 071119. U hotelu Palace u Solinu odrzana je 3.medjunarodna konferencija o sigurnosti povijesnih gradova. Odrzan je niz predavanja o aspektima sigurnosti i zastite posjetitelja, dogadjaja i gradjevina u turistickim sredistima. Na fotografiji: Monica Luis, visa policijska inspektorica iz Barcelone. Foto: Josko Supic / Cropix
hits: 5
konferencija_sigurnost15-071119.jpg
Solin, 071119. U hotelu Palace u Solinu odrzana je 3.medjunarodna konferencija o sigurnosti povijesnih gradova. Odrzan je niz predavanja o aspektima sigurnosti i zastite posjetitelja, dogadjaja i gradjevina u turistickim sredistima. Na fotografiji: sa kongresa. Foto: Josko Supic / Cropix
hits: 5
konferencija_sigurnost14-071119.jpg
Solin, 071119. U hotelu Palace u Solinu odrzana je 3.medjunarodna konferencija o sigurnosti povijesnih gradova. Odrzan je niz predavanja o aspektima sigurnosti i zastite posjetitelja, dogadjaja i gradjevina u turistickim sredistima. Na fotografiji: Slobodan Marendic, iz udruge IPA Splitsko-Dalmatinske zupanije. Foto: Josko Supic / Cropix
hits: 5
konferencija_sigurnost13-071119.jpg
Solin, 071119. U hotelu Palace u Solinu odrzana je 3.medjunarodna konferencija o sigurnosti povijesnih gradova. Odrzan je niz predavanja o aspektima sigurnosti i zastite posjetitelja, dogadjaja i gradjevina u turistickim sredistima. Na fotografiji: Davor Bozinovic, ministar unutarnjih poslova. Foto: Josko Supic / Cropix
hits: 5
konferencija_sigurnost12-071119.jpg
Solin, 071119. U hotelu Palace u Solinu odrzana je 3.medjunarodna konferencija o sigurnosti povijesnih gradova. Odrzan je niz predavanja o aspektima sigurnosti i zastite posjetitelja, dogadjaja i gradjevina u turistickim sredistima. Foto: Josko Supic / Cropix
hits: 6
konferencija_sigurnost11-071119.jpg
Solin, 071119. U hotelu Palace u Solinu odrzana je 3.medjunarodna konferencija o sigurnosti povijesnih gradova. Odrzan je niz predavanja o aspektima sigurnosti i zastite posjetitelja, dogadjaja i gradjevina u turistickim sredistima. Na fotografiji: Davor Bozinovic, ministar unutarnjih poslova. Foto: Josko Supic / Cropix
hits: 5
konferencija_sigurnost10-071119.jpg
Solin, 071119. U hotelu Palace u Solinu odrzana je 3.medjunarodna konferencija o sigurnosti povijesnih gradova. Odrzan je niz predavanja o aspektima sigurnosti i zastite posjetitelja, dogadjaja i gradjevina u turistickim sredistima. Na fotografiji: Jakov Vetma, predsjednik udruge povijesnih gradobva. Foto: Josko Supic / Cropix
hits: 6
konferencija_sigurnost1-071119.jpg
Solin, 071119. U hotelu Palace u Solinu odrzana je 3.medjunarodna konferencija o sigurnosti povijesnih gradova. Odrzan je niz predavanja o aspektima sigurnosti i zastite posjetitelja, dogadjaja i gradjevina u turistickim sredistima. Na fotografiji: Monica Luis, visa policijska inspektorica iz Barcelone. Foto: Josko Supic / Cropix
hits: 8