Dnevni servis | Vukovar, 20.05.2020 - Gradonacelnik Ivan Penava i cijeli Gradski odbor HDZ-a Vukovara napustili...
penava_hdz-9-200520.jpg
Vukovar, 200520. Ivan Penava gradonacelnik Vukovara i cijeli Gradski odbor HDZ-a Vukovara objavili su na konferenciji za medije kako izlaze iz HDZ-a. Na fotografiji: Ivan Penava gradonacelnik Vukovara. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 17
penava_hdz-8-200520.jpg
Vukovar, 200520. Ivan Penava gradonacelnik Vukovara i cijeli Gradski odbor HDZ-a Vukovara objavili su na konferenciji za medije kako izlaze iz HDZ-a. Na fotografiji: Ivan Penava gradonacelnik Vukovara. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 5
penava_hdz-7-200520.jpg
Vukovar, 200520. Ivan Penava gradonacelnik Vukovara i cijeli Gradski odbor HDZ-a Vukovara objavili su na konferenciji za medije kako izlaze iz HDZ-a. Na fotografiji: Ivan Penava i clamori Gradskog odbora HDZ-a grada Vukovara . Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 7
penava_hdz-6-200520.jpg
Vukovar, 200520. Ivan Penava, gradonacelnik Vukovara i cijeli Gradski odbor HDZ-a Vukovara objavili su na konferenciji za medije kako izlaze iz HDZ-a. Na fotografiji: Ivan Penava i clanovii Gradskog odbora HDZ-a grada Vukovara. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 8
penava_hdz-5-200520.jpg
Vukovar, 200520. Ivan Penava, gradonacelnik Vukovara i cijeli Gradski odbor HDZ-a Vukovara objavili su na konferenciji za medije kako izlaze iz HDZ-a. Na fotografiji: Ivan Penava i clanovii Gradskog odbora HDZ-a grada Vukovara. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 6
penava_hdz-4-200520.jpg
Vukovar, 200520. Ivan Penava, gradonacelnik Vukovara i cijeli Gradski odbor HDZ-a Vukovara objavili su na konferenciji za medije kako izlaze iz HDZ-a. Na fotografiji: Ivan Penava i clanovii Gradskog odbora HDZ-a grada Vukovara. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 6
penava_hdz-3-200520.jpg
Vukovar, 200520. Ivan Penava, gradonacelnik Vukovara i cijeli Gradski odbor HDZ-a Vukovara objavili su na konferenciji za medije kako izlaze iz HDZ-a. Na fotografiji: Ivan Penava i clanovii Gradskog odbora HDZ-a grada Vukovara. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 5
penava_hdz-2-200520.jpg
Vukovar, 200520. Ivan Penava, gradonacelnik Vukovara i cijeli Gradski odbor HDZ-a Vukovara objavili su na konferenciji za medije kako izlaze iz HDZ-a. Na fotografiji: Ivan Penava i clanovii Gradskog odbora HDZ-a grada Vukovara. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 7
penava_hdz-16-200520.jpg
Vukovar, 200520. Ivan Penava gradonacelnik Vukovara i cijeli Gradski odbor HDZ-a Vukovara objavili su na konferenciji za medije kako izlaze iz HDZ-a. Na fotografiji: Ivan Penava gradonacelnik Vukovara. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 8
penava_hdz-15-200520.jpg
Vukovar, 200520. Ivan Penava gradonacelnik Vukovara i cijeli Gradski odbor HDZ-a Vukovara objavili su na konferenciji za medije kako izlaze iz HDZ-a. Na fotografiji: Ivan Penava gradonacelnik Vukovara. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 5
penava_hdz-14-200520.jpg
Vukovar, 200520. Ivan Penava gradonacelnik Vukovara i cijeli Gradski odbor HDZ-a Vukovara objavili su na konferenciji za medije kako izlaze iz HDZ-a. Na fotografiji: Ivan Penava gradonacelnik Vukovara. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 6
penava_hdz-13-200520.jpg
Vukovar, 200520. Ivan Penava gradonacelnik Vukovara i cijeli Gradski odbor HDZ-a Vukovara objavili su na konferenciji za medije kako izlaze iz HDZ-a. Na fotografiji: Ivan Penava gradonacelnik Vukovara. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 5
penava_hdz-12-200520.jpg
Vukovar, 200520. Ivan Penava gradonacelnik Vukovara i cijeli Gradski odbor HDZ-a Vukovara objavili su na konferenciji za medije kako izlaze iz HDZ-a. Na fotografiji: Ivan Penava gradonacelnik Vukovara. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 6
penava_hdz-11-200520.jpg
Vukovar, 200520. Ivan Penava gradonacelnik Vukovara i cijeli Gradski odbor HDZ-a Vukovara objavili su na konferenciji za medije kako izlaze iz HDZ-a. Na fotografiji: Ivan Penava gradonacelnik Vukovara. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 4
penava_hdz-10-200520.jpg
Vukovar, 200520. Ivan Penava gradonacelnik Vukovara i cijeli Gradski odbor HDZ-a Vukovara objavili su na konferenciji za medije kako izlaze iz HDZ-a. Na fotografiji: Ivan Penava gradonacelnik Vukovara. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 7
penava_hdz-1-200520.jpg
Vukovar, 200520. Ivan Penava, gradonacelnik Vukovara i cijeli Gradski odbor HDZ-a Vukovara objavili su na konferenciji za medije kako izlaze iz HDZ-a. Na fotografiji: Ivan Penava i clanovii Gradskog odbora HDZ-a grada Vukovara. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 7