Dnevni servis | Rijeka, 16.02.2018 - Veliki pozar skladista trgovine Elgrad na Skurinjama
pozar_elgrad9-160218.jpg
Rijeka, 160218. U vecernjim satima izbio je veliki pozar na Skurinjama u skladistu trgovine Elgrada. Na fotografiji: gasenje pozara je u tijeku, svi vatrogasci su na terenu. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 21
pozar_elgrad8-160218.jpg
Rijeka, 160218. U vecernjim satima izbio je veliki pozar na Skurinjama u skladistu trgovine Elgrada. Na fotografiji: gasenje pozara je u tijeku, svi vatrogasci su na terenu. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 4
pozar_elgrad7-160218.jpg
Rijeka, 160218. U vecernjim satima izbio je veliki pozar na Skurinjama u skladistu trgovine Elgrada. Na fotografiji: gasenje pozara je u tijeku, svi vatrogasci su na terenu. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 5
pozar_elgrad6-160218.jpg
Rijeka, 160218. U vecernjim satima izbio je veliki pozar na Skurinjama u skladistu trgovine Elgrada. Na fotografiji: gasenje pozara je u tijeku, svi vatrogasci su na terenu. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 4
pozar_elgrad5-160218.jpg
Rijeka, 160218. U vecernjim satima izbio je veliki pozar na Skurinjama u skladistu trgovine Elgrada. Na fotografiji: gasenje pozara je u tijeku, svi vatrogasci su na terenu. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 5
pozar_elgrad4-160218.jpg
Rijeka, 160218. U vecernjim satima izbio je veliki pozar na Skurinjama u skladistu trgovine Elgrada. Na fotografiji: gasenje pozara je u tijeku, svi vatrogasci su na terenu. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 5
pozar_elgrad3-160218.jpg
Rijeka, 160218. U vecernjim satima izbio je veliki pozar na Skurinjama u skladistu trgovine Elgrada. Na fotografiji: gasenje pozara je u tijeku, svi vatrogasci su na terenu. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 7
pozar_elgrad23-160218.jpg
Rijeka, 160218. U vecernjim satima izbio je veliki pozar na Skurinjama u skladistu trgovine Elgrada. Na fotografiji: gasenje pozara je u tijeku, svi vatrogasci su na terenu. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 5
pozar_elgrad22-160218.jpg
Rijeka, 160218. U vecernjim satima izbio je veliki pozar na Skurinjama u skladistu trgovine Elgrada. Na fotografiji: gasenje pozara je u tijeku, svi vatrogasci su na terenu. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 6
pozar_elgrad21-160218.jpg
Rijeka, 160218. U vecernjim satima izbio je veliki pozar na Skurinjama u skladistu trgovine Elgrada. Na fotografiji: gasenje pozara je u tijeku, svi vatrogasci su na terenu. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 6
pozar_elgrad20-160218.jpg
Rijeka, 160218. U vecernjim satima izbio je veliki pozar na Skurinjama u skladistu trgovine Elgrada. Na fotografiji: gasenje pozara je u tijeku, svi vatrogasci su na terenu. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 5
pozar_elgrad2-160218.jpg
Rijeka, 160218. U vecernjim satima izbio je veliki pozar na Skurinjama u skladistu trgovine Elgrada. Gasenje pozara je u tijeku, svi vatrogasci su na terenu. Na fotografiji: policija. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 6
pozar_elgrad19-160218.jpg
Rijeka, 160218. U vecernjim satima izbio je veliki pozar na Skurinjama u skladistu trgovine Elgrada. Na fotografiji: gasenje pozara je u tijeku, svi vatrogasci su na terenu. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 5
pozar_elgrad18-160218.jpg
Rijeka, 160218. U vecernjim satima izbio je veliki pozar na Skurinjama u skladistu trgovine Elgrada. Na fotografiji: gasenje pozara je u tijeku, svi vatrogasci su na terenu. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 4
pozar_elgrad17-160218.jpg
Rijeka, 160218. U vecernjim satima izbio je veliki pozar na Skurinjama u skladistu trgovine Elgrada. Gasenje pozara je u tijeku, svi vatrogasci su na terenu. Na fotografiji: policija. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 4
pozar_elgrad16-160218.jpg
Rijeka, 160218. U vecernjim satima izbio je veliki pozar na Skurinjama u skladistu trgovine Elgrada. Na fotografiji: gasenje pozara je u tijeku, svi vatrogasci su na terenu. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 5
pozar_elgrad15-160218.jpg
Rijeka, 160218. U vecernjim satima izbio je veliki pozar na Skurinjama u skladistu trgovine Elgrada. Gasenje pozara je u tijeku, svi vatrogasci su na terenu. Na fotografiji: policija. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 8
pozar_elgrad14-160218.jpg
Rijeka, 160218. U vecernjim satima izbio je veliki pozar na Skurinjama u skladistu trgovine Elgrada. Na fotografiji: gasenje pozara je u tijeku, svi vatrogasci su na terenu. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 5
pozar_elgrad13-160218.jpg
Rijeka, 160218. U vecernjim satima izbio je veliki pozar na Skurinjama u skladistu trgovine Elgrada. Na fotografiji: gasenje pozara je u tijeku, svi vatrogasci su na terenu. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 5
pozar_elgrad12-160218.jpg
Rijeka, 160218. U vecernjim satima izbio je veliki pozar na Skurinjama u skladistu trgovine Elgrada. Na fotografiji: gasenje pozara je u tijeku, svi vatrogasci su na terenu. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 5
pozar_elgrad11-160218.jpg
Rijeka, 160218. U vecernjim satima izbio je veliki pozar na Skurinjama u skladistu trgovine Elgrada. Na fotografiji: gasenje pozara je u tijeku, svi vatrogasci su na terenu. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 6
pozar_elgrad10-160218.jpg
Rijeka, 160218. U vecernjim satima izbio je veliki pozar na Skurinjama u skladistu trgovine Elgrada. Na fotografiji: gasenje pozara je u tijeku, svi vatrogasci su na terenu. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 6
pozar_elgrad1-160218.jpg
Rijeka, 160218. U vecernjim satima izbio je veliki pozar na Skurinjama u skladistu trgovine Elgrada. Na fotografiji: gasenje pozara je u tijeku, svi vatrogasci su na terenu. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 9