Dnevni servis | Rijeka, 09.01.2019 - Sastanak Samostalnih Sindikata Hrvatske o daljnim aktivnostima u Uljanik...
sastanak_sindikata9-090119.jpg
Rijeka, 090119. Konferencija za novinare Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i sindikata koji djeluju u Uljanik Grupi. O temi Hoce li se brodovi i dalje graditi u Rijeci i Puli? Konferenciji za novinare prethodi sastanak svih sindikata koji djeluju u Uljanik Grupi s predstavnicima SSSH-a radi dogovora o daljnjim aktivnostima sa svrhom ocuvanja opstojnosti brodogradilista i radnih mjesta Na fotografiji: Boris Cerovac i Mladen Novosel. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 19
sastanak_sindikata8-090119.jpg
Rijeka, 090119. Konferencija za novinare Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i sindikata koji djeluju u Uljanik Grupi. O temi Hoce li se brodovi i dalje graditi u Rijeci i Puli? Konferenciji za novinare prethodi sastanak svih sindikata koji djeluju u Uljanik Grupi s predstavnicima SSSH-a radi dogovora o daljnjim aktivnostima sa svrhom ocuvanja opstojnosti brodogradilista i radnih mjesta Na fotografiji: Boris Cerovac. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 11
sastanak_sindikata7-090119.jpg
Rijeka, 090119. Konferencija za novinare Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i sindikata koji djeluju u Uljanik Grupi. O temi Hoce li se brodovi i dalje graditi u Rijeci i Puli? Konferenciji za novinare prethodi sastanak svih sindikata koji djeluju u Uljanik Grupi s predstavnicima SSSH-a radi dogovora o daljnjim aktivnostima sa svrhom ocuvanja opstojnosti brodogradilista i radnih mjesta Na fotografiji: Marina Cvitic. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 11
sastanak_sindikata6-090119.jpg
Rijeka, 090119. Konferencija za novinare Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i sindikata koji djeluju u Uljanik Grupi. O temi Hoce li se brodovi i dalje graditi u Rijeci i Puli? Konferenciji za novinare prethodi sastanak svih sindikata koji djeluju u Uljanik Grupi s predstavnicima SSSH-a radi dogovora o daljnjim aktivnostima sa svrhom ocuvanja opstojnosti brodogradilista i radnih mjesta Na fotografiji: Sinisa Kosic, Boris Cerovac, Mladen Novosel i Marina Cvitic. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 14
sastanak_sindikata5-090119.jpg
Rijeka, 090119. Konferencija za novinare Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i sindikata koji djeluju u Uljanik Grupi. O temi Hoce li se brodovi i dalje graditi u Rijeci i Puli? Konferenciji za novinare prethodi sastanak svih sindikata koji djeluju u Uljanik Grupi s predstavnicima SSSH-a radi dogovora o daljnjim aktivnostima sa svrhom ocuvanja opstojnosti brodogradilista i radnih mjesta Na fotografiji: Mladen Novosel, predsjednik SSSH. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 11
sastanak_sindikata4-090119.jpg
Rijeka, 090119. Konferencija za novinare Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i sindikata koji djeluju u Uljanik Grupi. O temi Hoce li se brodovi i dalje graditi u Rijeci i Puli? Konferenciji za novinare prethodi sastanak svih sindikata koji djeluju u Uljanik Grupi s predstavnicima SSSH-a radi dogovora o daljnjim aktivnostima sa svrhom ocuvanja opstojnosti brodogradilista i radnih mjesta Na fotografiji: Sinisa Kosic, Boris Cerovac, Mladen Novosel i Marina Cvitic. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 11
sastanak_sindikata3-090119.jpg
Rijeka, 090119. Konferencija za novinare Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i sindikata koji djeluju u Uljanik Grupi. O temi Hoce li se brodovi i dalje graditi u Rijeci i Puli? Konferenciji za novinare prethodi sastanak svih sindikata koji djeluju u Uljanik Grupi s predstavnicima SSSH-a radi dogovora o daljnjim aktivnostima sa svrhom ocuvanja opstojnosti brodogradilista i radnih mjesta Na fotografiji: Mladen Novosel, predsjednik SSSH. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 10
sastanak_sindikata2-090119.jpg
Rijeka, 090119. Konferencija za novinare Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i sindikata koji djeluju u Uljanik Grupi. O temi Hoce li se brodovi i dalje graditi u Rijeci i Puli? Konferenciji za novinare prethodi sastanak svih sindikata koji djeluju u Uljanik Grupi s predstavnicima SSSH-a radi dogovora o daljnjim aktivnostima sa svrhom ocuvanja opstojnosti brodogradilista i radnih mjesta Na fotografiji: pocetak sastanka. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 12
sastanak_sindikata11-090119.jpg
Rijeka, 090119. Konferencija za novinare Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i sindikata koji djeluju u Uljanik Grupi. O temi Hoce li se brodovi i dalje graditi u Rijeci i Puli? Konferenciji za novinare prethodi sastanak svih sindikata koji djeluju u Uljanik Grupi s predstavnicima SSSH-a radi dogovora o daljnjim aktivnostima sa svrhom ocuvanja opstojnosti brodogradilista i radnih mjesta Na fotografiji: Sinisa Kosic. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 12
sastanak_sindikata10-090119.jpg
Rijeka, 090119. Konferencija za novinare Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i sindikata koji djeluju u Uljanik Grupi. O temi Hoce li se brodovi i dalje graditi u Rijeci i Puli? Konferenciji za novinare prethodi sastanak svih sindikata koji djeluju u Uljanik Grupi s predstavnicima SSSH-a radi dogovora o daljnjim aktivnostima sa svrhom ocuvanja opstojnosti brodogradilista i radnih mjesta Na fotografiji: Sinisa Kosic, Boris Cerovac, Mladen Novosel i Marina Cvitic. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 9
sastanak_sindikata1-090119.jpg
Rijeka, 090119. Konferencija za novinare Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i sindikata koji djeluju u Uljanik Grupi. O temi Hoce li se brodovi i dalje graditi u Rijeci i Puli? Konferenciji za novinare prethodi sastanak svih sindikata koji djeluju u Uljanik Grupi s predstavnicima SSSH-a radi dogovora o daljnjim aktivnostima sa svrhom ocuvanja opstojnosti brodogradilista i radnih mjesta Na fotografiji: natpis. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 11