Dnevni servis | Otok, 19.05.2019 - Zavrsna svecanost i podjela nagrada na 26. festivalu glumaca
festival_glumca9-190519.jpg
Otok, 190519. Dodjelom nagrada zavrsen je 26. festival glumaca koji se odrzava u Vukovarsko- srijemskoj zupaniji. Na fotografiji: Anica Dobra. Foto: Emica Elvedji / CROPIX
hits: 3
festival_glumca8-190519.jpg
Otok, 190519. Dodjelom nagrada zavrsen je 26. festival glumaca koji se odrzava u Vukovarsko- srijemskoj zupaniji. Na fotografiji: Anica Dobra. Foto: Emica Elvedji / CROPIX
hits: 0
festival_glumca7-190519.jpg
Otok, 190519. Dodjelom nagrada zavrsen je 26. festival glumaca koji se odrzava u Vukovarsko- srijemskoj zupaniji. Na fotografiji: Matea Marusic, najbolja mlada glumica. Foto: Emica Elvedji / CROPIX
hits: 0
festival_glumca6-190519.jpg
Otok, 190519. Dodjelom nagrada zavrsen je 26. festival glumaca koji se odrzava u Vukovarsko- srijemskoj zupaniji. Na fotografiji: Matea Marusic, najbolja mlada glumica. Foto: Emica Elvedji / CROPIX
hits: 1
festival_glumca5-190519.jpg
Otok, 190519. Dodjelom nagrada zavrsen je 26. festival glumaca koji se odrzava u Vukovarsko- srijemskoj zupaniji. Na fotografiji: Josko Sevo. Foto: Emica Elvedji / CROPIX
hits: 0
festival_glumca4-190519.jpg
Otok, 190519. Dodjelom nagrada zavrsen je 26. festival glumaca koji se odrzava u Vukovarsko- srijemskoj zupaniji. Foto: Emica Elvedji / CROPIX
hits: 0
festival_glumca3-190519.jpg
Otok, 190519. Dodjelom nagrada zavrsen je 26. festival glumaca koji se odrzava u Vukovarsko- srijemskoj zupaniji. Foto: Emica Elvedji / CROPIX
hits: 0
festival_glumca29-190519.jpg
Otok, 190519. Dodjelom nagrada zavrsen je 26. festival glumaca koji se odrzava u Vukovarsko- srijemskoj zupaniji. Foto: Emica Elvedji / CROPIX
hits: 1
festival_glumca28-190519.jpg
Otok, 190519. Dodjelom nagrada zavrsen je 26. festival glumaca koji se odrzava u Vukovarsko- srijemskoj zupaniji. Foto: Emica Elvedji / CROPIX
hits: 0
festival_glumca27-190519.jpg
Otok, 190519. Dodjelom nagrada zavrsen je 26. festival glumaca koji se odrzava u Vukovarsko- srijemskoj zupaniji. Na fotografiji: Matea Marusic. Foto: Emica Elvedji / CROPIX
hits: 2
festival_glumca26-190519.jpg
Otok, 190519. Dodjelom nagrada zavrsen je 26. festival glumaca koji se odrzava u Vukovarsko- srijemskoj zupaniji. Na fotografiji: zupan Bozo Galic. Foto: Emica Elvedji / CROPIX
hits: 1
festival_glumca25-190519.jpg
Otok, 190519. Dodjelom nagrada zavrsen je 26. festival glumaca koji se odrzava u Vukovarsko- srijemskoj zupaniji. Na fotografiji: Sinisa Popovic. Foto: Emica Elvedji / CROPIX
hits: 0
festival_glumca24-190519.jpg
Otok, 190519. Dodjelom nagrada zavrsen je 26. festival glumaca koji se odrzava u Vukovarsko- srijemskoj zupaniji. Na fotografiji: Sinisa Popovic. Foto: Emica Elvedji / CROPIX
hits: 0
festival_glumca23-190519.jpg
Otok, 190519. Dodjelom nagrada zavrsen je 26. festival glumaca koji se odrzava u Vukovarsko- srijemskoj zupaniji. Foto: Emica Elvedji / CROPIX
hits: 0
festival_glumca22-190519.jpg
Otok, 190519. Dodjelom nagrada zavrsen je 26. festival glumaca koji se odrzava u Vukovarsko- srijemskoj zupaniji. Na fotografiji: Zdenka Buljan. Foto: Emica Elvedji / CROPIX
hits: 0
festival_glumca21-190519.jpg
Otok, 190519. Dodjelom nagrada zavrsen je 26. festival glumaca koji se odrzava u Vukovarsko- srijemskoj zupaniji. Foto: Emica Elvedji / CROPIX
hits: 0
festival_glumca20-190519.jpg
Otok, 190519. Dodjelom nagrada zavrsen je 26. festival glumaca koji se odrzava u Vukovarsko- srijemskoj zupaniji. Foto: Emica Elvedji / CROPIX
hits: 0
festival_glumca2-190519.jpg
Otok, 190519. Dodjelom nagrada zavrsen je 26. festival glumaca koji se odrzava u Vukovarsko- srijemskoj zupaniji. Foto: Emica Elvedji / CROPIX
hits: 0
festival_glumca19-190519.jpg
Otok, 190519. Dodjelom nagrada zavrsen je 26. festival glumaca koji se odrzava u Vukovarsko- srijemskoj zupaniji. Foto: Emica Elvedji / CROPIX
hits: 0
festival_glumca18-190519.jpg
Otok, 190519. Dodjelom nagrada zavrsen je 26. festival glumaca koji se odrzava u Vukovarsko- srijemskoj zupaniji. Foto: Emica Elvedji / CROPIX
hits: 0
festival_glumca17-190519.jpg
Otok, 190519. Dodjelom nagrada zavrsen je 26. festival glumaca koji se odrzava u Vukovarsko- srijemskoj zupaniji. Foto: Emica Elvedji / CROPIX
hits: 0
festival_glumca16-190519.jpg
Otok, 190519. Dodjelom nagrada zavrsen je 26. festival glumaca koji se odrzava u Vukovarsko- srijemskoj zupaniji. Foto: Emica Elvedji / CROPIX
hits: 1
festival_glumca15-190519.jpg
Otok, 190519. Dodjelom nagrada zavrsen je 26. festival glumaca koji se odrzava u Vukovarsko- srijemskoj zupaniji. Na fotografiji: Josip Saric gradonacelnik Otoka. Foto: Emica Elvedji / CROPIX
hits: 0
festival_glumca14-190519.jpg
Otok, 190519. Dodjelom nagrada zavrsen je 26. festival glumaca koji se odrzava u Vukovarsko- srijemskoj zupaniji. Na fotografiji: Nada Abrus. Foto: Emica Elvedji / CROPIX
hits: 0
festival_glumca13-190519.jpg
Otok, 190519. Dodjelom nagrada zavrsen je 26. festival glumaca koji se odrzava u Vukovarsko- srijemskoj zupaniji. Na fotografiji: Josko Sevo. Foto: Emica Elvedji / CROPIX
hits: 0
festival_glumca12-190519.jpg
Otok, 190519. Dodjelom nagrada zavrsen je 26. festival glumaca koji se odrzava u Vukovarsko- srijemskoj zupaniji. Na fotografiji: Josko Sevo. Foto: Emica Elvedji / CROPIX
hits: 0
festival_glumca11-190519.jpg
Otok, 190519. Dodjelom nagrada zavrsen je 26. festival glumaca koji se odrzava u Vukovarsko- srijemskoj zupaniji. Na fotografiji: Zarko Potocnjak. Foto: Emica Elvedji / CROPIX
hits: 0
festival_glumca10-190519.jpg
Otok, 190519. Dodjelom nagrada zavrsen je 26. festival glumaca koji se odrzava u Vukovarsko- srijemskoj zupaniji. Na fotografiji: Zarko Potocnjak. Foto: Emica Elvedji / CROPIX
hits: 0
festival_glumca1-190519.jpg
Otok, 190519. Dodjelom nagrada zavrsen je 26. festival glumaca koji se odrzava u Vukovarsko- srijemskoj zupaniji. Na fotografiji: Anica Dobra. Foto: Emica Elvedji / CROPIX
hits: 0