Dnevni servis | Split,11.06.2019 - Svecanost dodjele rektorove nagrade za iznimnost te pocasnog zvanja professor...
rektorova_nagrada9-110619.jpg
Split,110619 Svecanost dodjele rektorove nagrade za iznimnost te pocasnog zvanja professor emeritus odrzana je na Medicinskom fakultetu u Splitu. Na fotografiji: svecanost dodjele rektorove nagrade Foto: Vladimir Dugandzic / CROPIX
hits: 15
rektorova_nagrada8-110619.jpg
Split,110619 Svecanost dodjele rektorove nagrade za iznimnost te pocasnog zvanja professor emeritus odrzana je na Medicinskom fakultetu u Splitu. Na fotografiji: svecanost dodjele rektorove nagrade Foto: Vladimir Dugandzic / CROPIX
hits: 5
rektorova_nagrada7-110619.jpg
Split,110619 Svecanost dodjele rektorove nagrade za iznimnost te pocasnog zvanja professor emeritus odrzana je na Medicinskom fakultetu u Splitu. Na fotografiji: svecanost dodjele rektorove nagrade Foto: Vladimir Dugandzic / CROPIX
hits: 5
rektorova_nagrada6-110619.jpg
Split,110619 Svecanost dodjele rektorove nagrade za iznimnost te pocasnog zvanja professor emeritus odrzana je na Medicinskom fakultetu u Splitu. Na fotografiji: svecanost dodjele rektorove nagrade Foto: Vladimir Dugandzic / CROPIX
hits: 4
rektorova_nagrada5-110619.jpg
Split,110619 Svecanost dodjele rektorove nagrade za iznimnost te pocasnog zvanja professor emeritus odrzana je na Medicinskom fakultetu u Splitu. Na fotografiji: rektor Dragan Ljutic. Foto: Vladimir Dugandzic / CROPIX
hits: 5
rektorova_nagrada4-110619.jpg
Split,110619 Svecanost dodjele rektorove nagrade za iznimnost te pocasnog zvanja professor emeritus odrzana je na Medicinskom fakultetu u Splitu. Na fotografiji: rektor Dragan Ljutic. Foto: Vladimir Dugandzic / CROPIX
hits: 4
rektorova_nagrada3-110619.jpg
Split,110619 Svecanost dodjele rektorove nagrade za iznimnost te pocasnog zvanja professor emeritus odrzana je na Medicinskom fakultetu u Splitu. Na fotografiji: rektor Dragan Ljutic. Foto: Vladimir Dugandzic / CROPIX
hits: 4
rektorova_nagrada2-110619.jpg
Split,110619 Svecanost dodjele rektorove nagrade za iznimnost te pocasnog zvanja professor emeritus odrzana je na Medicinskom fakultetu u Splitu. Na fotografiji: svecanost dodjele rektorove nagrade Foto: Vladimir Dugandzic / CROPIX
hits: 5
rektorova_nagrada16-110619.jpg
Split,110619 Svecanost dodjele rektorove nagrade za iznimnost te pocasnog zvanja professor emeritus odrzana je na Medicinskom fakultetu u Splitu. Na fotografiji: svecanost dodjele rektorove nagrade Foto: Vladimir Dugandzic / CROPIX
hits: 5
rektorova_nagrada15-110619.jpg
Split,110619 Svecanost dodjele rektorove nagrade za iznimnost te pocasnog zvanja professor emeritus odrzana je na Medicinskom fakultetu u Splitu. Na fotografiji: Luka Tomasevic, rektor Dragan Ljutic, Milan Ivanisevic i Petar Filipic. Foto: Vladimir Dugandzic / CROPIX
hits: 5
rektorova_nagrada14-110619.jpg
Split,110619 Svecanost dodjele rektorove nagrade za iznimnost te pocasnog zvanja professor emeritus odrzana je na Medicinskom fakultetu u Splitu. Na fotografiji: svecanost dodjele rektorove nagrade Foto: Vladimir Dugandzic / CROPIX
hits: 4
rektorova_nagrada13-110619.jpg
Split,110619 Svecanost dodjele rektorove nagrade za iznimnost te pocasnog zvanja professor emeritus odrzana je na Medicinskom fakultetu u Splitu. Na fotografiji: svecanost dodjele rektorove nagrade Foto: Vladimir Dugandzic / CROPIX
hits: 6
rektorova_nagrada12-110619.jpg
Split,110619 Svecanost dodjele rektorove nagrade za iznimnost te pocasnog zvanja professor emeritus odrzana je na Medicinskom fakultetu u Splitu. Na fotografiji: zupan Blazenko Boban i Luka Tomasevic. Foto: Vladimir Dugandzic / CROPIX
hits: 5
rektorova_nagrada11-110619.jpg
Split,110619 Svecanost dodjele rektorove nagrade za iznimnost te pocasnog zvanja professor emeritus odrzana je na Medicinskom fakultetu u Splitu. Na fotografiji: rektor Dragan Ljutic i Luka Tomasevic. Foto: Vladimir Dugandzic / CROPIX
hits: 4
rektorova_nagrada10-110619.jpg
Split,110619 Svecanost dodjele rektorove nagrade za iznimnost te pocasnog zvanja professor emeritus odrzana je na Medicinskom fakultetu u Splitu. Na fotografiji: rektor Dragan Ljutic. Foto: Vladimir Dugandzic / CROPIX
hits: 4
rektorova_nagrada1-110619.jpg
Split,110619 Svecanost dodjele rektorove nagrade za iznimnost te pocasnog zvanja professor emeritus odrzana je na Medicinskom fakultetu u Splitu. Na fotografiji: zupan Blazenko Boban.. Foto: Vladimir Dugandzic / CROPIX
hits: 6
rektorova_nagrada-110619.jpg
Split,110619 Svecanost dodjele rektorove nagrade za iznimnost te pocasnog zvanja professor emeritus odrzana je na Medicinskom fakultetu u Splitu. Na fotografiji: rektor Dragan Ljutic. Foto: Vladimir Dugandzic / CROPIX
hits: 3