Dnevni servis | Zagreb, 23.08.2019 - Gradjevinski radovi uredjenja kolnika kod Svacicevog trga i Kumiciceve...
radovi_kumiciceva9-230819.jpg
Zagreb, 230819. Kumiciceva i Svacicev trg. Nova regulacija prometa nastupa zbog odvijanja gradjevinskih radova uredjenja kolnika kod Svacicevog trga i Kumiciceve ulice. Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 19
radovi_kumiciceva8-230819.jpg
Zagreb, 230819. Kumiciceva i Svacicev trg. Nova regulacija prometa nastupa zbog odvijanja gradjevinskih radova uredjenja kolnika kod Svacicevog trga i Kumiciceve ulice. Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 6
radovi_kumiciceva7-230819.jpg
Zagreb, 230819. Kumiciceva i Svacicev trg. Nova regulacija prometa nastupa zbog odvijanja gradjevinskih radova uredjenja kolnika kod Svacicevog trga i Kumiciceve ulice. Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 7
radovi_kumiciceva6-230819.jpg
Zagreb, 230819. Kumiciceva i Svacicev trg. Nova regulacija prometa nastupa zbog odvijanja gradjevinskih radova uredjenja kolnika kod Svacicevog trga i Kumiciceve ulice. Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 5
radovi_kumiciceva5-230819.jpg
Zagreb, 230819. Kumiciceva i Svacicev trg. Nova regulacija prometa nastupa zbog odvijanja gradjevinskih radova uredjenja kolnika kod Svacicevog trga i Kumiciceve ulice. Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 8
radovi_kumiciceva4-230819.jpg
Zagreb, 230819. Kumiciceva i Svacicev trg. Nova regulacija prometa nastupa zbog odvijanja gradjevinskih radova uredjenja kolnika kod Svacicevog trga i Kumiciceve ulice. Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 6
radovi_kumiciceva3-230819.jpg
Zagreb, 230819. Kumiciceva i Svacicev trg. Nova regulacija prometa nastupa zbog odvijanja gradjevinskih radova uredjenja kolnika kod Svacicevog trga i Kumiciceve ulice. Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 6
radovi_kumiciceva2-230819.jpg
Zagreb, 230819. Kumiciceva i Svacicev trg. Nova regulacija prometa nastupa zbog odvijanja gradjevinskih radova uredjenja kolnika kod Svacicevog trga i Kumiciceve ulice. Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 5
radovi_kumiciceva13-230819.jpg
Zagreb, 230819. Kumiciceva i Svacicev trg. Nova regulacija prometa nastupa zbog odvijanja gradjevinskih radova uredjenja kolnika kod Svacicevog trga i Kumiciceve ulice. Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 5
radovi_kumiciceva12-230819.jpg
Zagreb, 230819. Kumiciceva i Svacicev trg. Nova regulacija prometa nastupa zbog odvijanja gradjevinskih radova uredjenja kolnika kod Svacicevog trga i Kumiciceve ulice. Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 7
radovi_kumiciceva1-230819.jpg
Zagreb, 230819. Kumiciceva i Svacicev trg. Nova regulacija prometa nastupa zbog odvijanja gradjevinskih radova uredjenja kolnika kod Svacicevog trga i Kumiciceve ulice. Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 6