Dnevni servis | Zagreb, 09.09.2019 - Hrvatske ministrica znanosti i obrazovanja Divjak posjetila je Osnovnu...
divjak_kurikulum9-090919.jpg
Zagreb, 090919. OS Gracani. Gracani 4a. U povodu prvoga dana nove skolske godine i ulaska kurikularne reforme Skola za zivot u sve skole diljem Hrvatske ministrica znanosti i obrazovanja Blazenka Divjak posjetila je Osnovnu skolu Gracani. Na fotografiji: Blazenka Divjak. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 15
divjak_kurikulum8-090919.jpg
Zagreb, 090919. OS Gracani. Gracani 4a. U povodu prvoga dana nove skolske godine i ulaska kurikularne reforme Skola za zivot u sve skole diljem Hrvatske ministrica znanosti i obrazovanja Blazenka Divjak posjetila je Osnovnu skolu Gracani. Na fotografiji: Blazenka Divjak, Dalibor Dedic. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 4
divjak_kurikulum7-090919.jpg
Zagreb, 090919. OS Gracani. Gracani 4a. U povodu prvoga dana nove skolske godine i ulaska kurikularne reforme Skola za zivot u sve skole diljem Hrvatske ministrica znanosti i obrazovanja Blazenka Divjak posjetila je Osnovnu skolu Gracani. Na fotografiji: Marko Kosicek, Blazenka Divjak, Dalibor Dedic. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 4
divjak_kurikulum6-090919.jpg
Zagreb, 090919. OS Gracani. Gracani 4a. U povodu prvoga dana nove skolske godine i ulaska kurikularne reforme Skola za zivot u sve skole diljem Hrvatske ministrica znanosti i obrazovanja Blazenka Divjak posjetila je Osnovnu skolu Gracani. Na fotografiji: Blazenka Divjak, Dalibor Dedic. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 4
divjak_kurikulum5-090919.jpg
Zagreb, 090919. OS Gracani. Gracani 4a. U povodu prvoga dana nove skolske godine i ulaska kurikularne reforme Skola za zivot u sve skole diljem Hrvatske ministrica znanosti i obrazovanja Blazenka Divjak posjetila je Osnovnu skolu Gracani. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 6
divjak_kurikulum4-090919.jpg
Zagreb, 090919. OS Gracani. Gracani 4a. U povodu prvoga dana nove skolske godine i ulaska kurikularne reforme Skola za zivot u sve skole diljem Hrvatske ministrica znanosti i obrazovanja Blazenka Divjak posjetila je Osnovnu skolu Gracani. Na fotografiji: Marko Kosicek, Blazenka Divjak, Dalibor Dedic. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 3
divjak_kurikulum3-090919.jpg
Zagreb, 090919. OS Gracani. Gracani 4a. U povodu prvoga dana nove skolske godine i ulaska kurikularne reforme Skola za zivot u sve skole diljem Hrvatske ministrica znanosti i obrazovanja Blazenka Divjak posjetila je Osnovnu skolu Gracani. Na fotografiji: Marko Kosicek, Blazenka Divjak, Dalibor Dedic. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 2
divjak_kurikulum2-090919.jpg
Zagreb, 090919. OS Gracani. Gracani 4a. U povodu prvoga dana nove skolske godine i ulaska kurikularne reforme Skola za zivot u sve skole diljem Hrvatske ministrica znanosti i obrazovanja Blazenka Divjak posjetila je Osnovnu skolu Gracani. Na fotografiji: Blazenka Divjak, Dalibor Dedic. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 3
divjak_kurikulum14-090919.jpg
Zagreb, 090919. OS Gracani. Gracani 4a. U povodu prvoga dana nove skolske godine i ulaska kurikularne reforme Skola za zivot u sve skole diljem Hrvatske ministrica znanosti i obrazovanja Blazenka Divjak posjetila je Osnovnu skolu Gracani. Na fotografiji: ravnatelj OS Gracani Dalibor Dedic. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 6
divjak_kurikulum13-090919.jpg
Zagreb, 090919. OS Gracani. Gracani 4a. U povodu prvoga dana nove skolske godine i ulaska kurikularne reforme Skola za zivot u sve skole diljem Hrvatske ministrica znanosti i obrazovanja Blazenka Divjak posjetila je Osnovnu skolu Gracani. Na fotografiji: ravnatelj OS Gracani Dalibor Dedic. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 8
divjak_kurikulum12-090919.jpg
Zagreb, 090919. OS Gracani. Gracani 4a. U povodu prvoga dana nove skolske godine i ulaska kurikularne reforme Skola za zivot u sve skole diljem Hrvatske ministrica znanosti i obrazovanja Blazenka Divjak posjetila je Osnovnu skolu Gracani. Na fotografiji: Blazenka Divjak. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 3
divjak_kurikulum11-090919.jpg
Zagreb, 090919. OS Gracani. Gracani 4a. U povodu prvoga dana nove skolske godine i ulaska kurikularne reforme Skola za zivot u sve skole diljem Hrvatske ministrica znanosti i obrazovanja Blazenka Divjak posjetila je Osnovnu skolu Gracani. Na fotografiji: Blazenka Divjak, Dalibor Dedic. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 2
divjak_kurikulum10-090919.jpg
Zagreb, 090919. OS Gracani. Gracani 4a. U povodu prvoga dana nove skolske godine i ulaska kurikularne reforme Skola za zivot u sve skole diljem Hrvatske ministrica znanosti i obrazovanja Blazenka Divjak posjetila je Osnovnu skolu Gracani. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 2
divjak_kurikulum1-090919.jpg
Zagreb, 090919. OS Gracani. Gracani 4a. U povodu prvoga dana nove skolske godine i ulaska kurikularne reforme Skola za zivot u sve skole diljem Hrvatske ministrica znanosti i obrazovanja Blazenka Divjak posjetila je Osnovnu skolu Gracani. Na fotografiji: Blazenka Divjak, Dalibor Dedic. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 5