Dnevni servis | Makarska, 09.09.2019 - Zbog oblacnog vremena brojni turisti obilaze Makarsku
turisti_makarska9-090919.jpg
Makarska, 090919 Brojni turisti koji borave u Makarskoj su se zbog oblacnog vremena i povremene kise odlucili za obilazak grada dok su se hrabriji odlucili za plazu usprkos relativno neugodnoj tramuntani . Na fotografiji : Turisti obilaze Makarsku. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 8
turisti_makarska8-090919.jpg
Makarska, 090919 Brojni turisti koji borave u Makarskoj su se zbog oblacnog vremena i povremene kise odlucili za obilazak grada dok su se hrabriji odlucili za plazu usprkos relativno neugodnoj tramuntani . Na fotografiji : Turisti obilaze Makarsku. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 2
turisti_makarska7-090919.jpg
Makarska, 090919 Brojni turisti koji borave u Makarskoj su se zbog oblacnog vremena i povremene kise odlucili za obilazak grada dok su se hrabriji odlucili za plazu usprkos relativno neugodnoj tramuntani . Na fotografiji : Turisti obilaze Makarsku. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 2
turisti_makarska6-090919.jpg
Makarska, 090919 Brojni turisti koji borave u Makarskoj su se zbog oblacnog vremena i povremene kise odlucili za obilazak grada dok su se hrabriji odlucili za plazu usprkos relativno neugodnoj tramuntani . Na fotografiji : Turisti obilaze Makarsku. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 1
turisti_makarska5-090919.jpg
Makarska, 090919 Brojni turisti koji borave u Makarskoj su se zbog oblacnog vremena i povremene kise odlucili za obilazak grada dok su se hrabriji odlucili za plazu usprkos relativno neugodnoj tramuntani . Na fotografiji : Turisti obilaze Makarsku. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 3
turisti_makarska4-090919.jpg
Makarska, 090919 Brojni turisti koji borave u Makarskoj su se zbog oblacnog vremena i povremene kise odlucili za obilazak grada dok su se hrabriji odlucili za plazu usprkos relativno neugodnoj tramuntani . Na fotografiji : Turisti obilaze Makarsku. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 2
turisti_makarska3-090919.jpg
Makarska, 090919 Brojni turisti koji borave u Makarskoj su se zbog oblacnog vremena i povremene kise odlucili za obilazak grada dok su se hrabriji odlucili za plazu usprkos relativno neugodnoj tramuntani . Na fotografiji : Turisti obilaze Makarsku. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 2
turisti_makarska20-090919.jpg
Makarska, 090919 Brojni turisti koji borave u Makarskoj su se zbog oblacnog vremena i povremene kise odlucili za obilazak grada dok su se hrabriji odlucili za plazu usprkos relativno neugodnoj tramuntani . Na fotografiji : Hrabriji turisti na makarskoj plazi. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 4
turisti_makarska19-090919.jpg
Makarska, 090919 Brojni turisti koji borave u Makarskoj su se zbog oblacnog vremena i povremene kise odlucili za obilazak grada dok su se hrabriji odlucili za plazu usprkos relativno neugodnoj tramuntani . Na fotografiji : Turisti obilaze Makarsku. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 4
turisti_makarska18-090919.jpg
Makarska, 090919 Brojni turisti koji borave u Makarskoj su se zbog oblacnog vremena i povremene kise odlucili za obilazak grada dok su se hrabriji odlucili za plazu usprkos relativno neugodnoj tramuntani . Na fotografiji : Hrabriji turisti na makarskoj plazi. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 3
turisti_makarska17-090919.jpg
Makarska, 090919 Brojni turisti koji borave u Makarskoj su se zbog oblacnog vremena i povremene kise odlucili za obilazak grada dok su se hrabriji odlucili za plazu usprkos relativno neugodnoj tramuntani . Na fotografiji : Turisti obilaze Makarsku. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 3
turisti_makarska16-090919.jpg
Makarska, 090919 Brojni turisti koji borave u Makarskoj su se zbog oblacnog vremena i povremene kise odlucili za obilazak grada dok su se hrabriji odlucili za plazu usprkos relativno neugodnoj tramuntani . Na fotografiji : Hrabriji turisti na makarskoj plazi. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 2
turisti_makarska15-090919.jpg
Makarska, 090919 Brojni turisti koji borave u Makarskoj su se zbog oblacnog vremena i povremene kise odlucili za obilazak grada dok su se hrabriji odlucili za plazu usprkos relativno neugodnoj tramuntani . Na fotografiji : Hrabriji turisti na makarskoj plazi. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 2
turisti_makarska14-090919.jpg
Makarska, 090919 Brojni turisti koji borave u Makarskoj su se zbog oblacnog vremena i povremene kise odlucili za obilazak grada dok su se hrabriji odlucili za plazu usprkos relativno neugodnoj tramuntani . Na fotografiji : Hrabriji turisti na makarskoj plazi. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 2
turisti_makarska13-090919.jpg
Makarska, 090919 Brojni turisti koji borave u Makarskoj su se zbog oblacnog vremena i povremene kise odlucili za obilazak grada dok su se hrabriji odlucili za plazu usprkos relativno neugodnoj tramuntani . Na fotografiji : Turisti obilaze Makarsku. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 2
turisti_makarska12-090919.jpg
Makarska, 090919 Brojni turisti koji borave u Makarskoj su se zbog oblacnog vremena i povremene kise odlucili za obilazak grada dok su se hrabriji odlucili za plazu usprkos relativno neugodnoj tramuntani . Na fotografiji : Turisti obilaze Makarsku. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 4
turisti_makarska11-090919.jpg
Makarska, 090919 Brojni turisti koji borave u Makarskoj su se zbog oblacnog vremena i povremene kise odlucili za obilazak grada dok su se hrabriji odlucili za plazu usprkos relativno neugodnoj tramuntani . Na fotografiji : Turisti obilaze Makarsku. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 3
turisti_makarska10-090919.jpg
Makarska, 090919 Brojni turisti koji borave u Makarskoj su se zbog oblacnog vremena i povremene kise odlucili za obilazak grada dok su se hrabriji odlucili za plazu usprkos relativno neugodnoj tramuntani . Na fotografiji : Turisti obilaze Makarsku. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 3
turisti_makarska1-090919.jpg
Makarska, 090919 Brojni turisti koji borave u Makarskoj su se zbog oblacnog vremena i povremene kise odlucili za obilazak grada dok su se hrabriji odlucili za plazu usprkos relativno neugodnoj tramuntani . Na fotografiji : Turisti obilaze Makarsku. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 4