Dnevni servis | Osijek, 23.09.2019 - Pripremno rociste za ponovljeno sudjenje Vladimiru Sisljagicu i Martinu...
sisljagic_marolin-230919-6.jpg
Osijek, 230919. Na Zupanijskom sudu odrzano je pripremno rociste za ponovljeno sudjenje Vladimiru Sisljagicu bivsem zupanu osjecko baranjskom i Martinu Marolinu bivsem procelniku zupanijske Agencije za razvoj zbog zlouporabe polozaja i ovlasti. Na fotografiji: Martin Marolin i Vladimir Sisljagic dolaze na Zupanijski sud. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 14
sisljagic_marolin-230919-5.jpg
Osijek, 230919. Na Zupanijskom sudu odrzano je pripremno rociste za ponovljeno sudjenje Vladimiru Sisljagicu bivsem zupanu osjecko baranjskom i Martinu Marolinu bivsem procelniku zupanijske Agencije za razvoj zbog zlouporabe polozaja i ovlasti. Na fotografiji: Martin Marolin i Vladimir Sisljagic dolaze na Zupanijski sud. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 6
sisljagic_marolin-230919-4.jpg
Osijek, 230919. Na Zupanijskom sudu odrzano je pripremno rociste za ponovljeno sudjenje Vladimiru Sisljagicu bivsem zupanu osjecko baranjskom i Martinu Marolinu bivsem procelniku zupanijske Agencije za razvoj zbog zlouporabe polozaja i ovlasti. Na fotografiji: Martin Marolin i Vladimir Sisljagic dolaze na Zupanijski sud. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 5
sisljagic_marolin-230919-3.jpg
Osijek, 230919. Na Zupanijskom sudu odrzano je pripremno rociste za ponovljeno sudjenje Vladimiru Sisljagicu bivsem zupanu osjecko baranjskom i Martinu Marolinu bivsem procelniku zupanijske Agencije za razvoj zbog zlouporabe polozaja i ovlasti. Na fotografiji: Martin Marolin i Vladimir Sisljagic dolaze na Zupanijski sud. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 4
sisljagic_marolin-230919-2.jpg
Osijek, 230919. Na Zupanijskom sudu odrzano je pripremno rociste za ponovljeno sudjenje Vladimiru Sisljagicu bivsem zupanu osjecko baranjskom i Martinu Marolinu bivsem procelniku zupanijske Agencije za razvoj zbog zlouporabe polozaja i ovlasti. Na fotografiji: Martin Marolin i Vladimir Sisljagic dolaze na Zupanijski sud. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 4
sisljagic_marolin-230919-1.jpg
Osijek, 230919. Na Zupanijskom sudu odrzano je pripremno rociste za ponovljeno sudjenje Vladimiru Sisljagicu bivsem zupanu osjecko baranjskom i Martinu Marolinu bivsem procelniku zupanijske Agencije za razvoj zbog zlouporabe polozaja i ovlasti. Na fotografiji: Martin Marolin i Vladimir Sisljagic dolaze na Zupanijski sud. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 6