Dnevni servis | Zagreb, 09.11.2019 - Vjezba Civilne zastite Grada Zagreba i Vatrogasne postrojbe Sava 2019
vjezba_sava9-091119.jpg
Zagreb, 091119. Prijelaz Savek od Sveucilisne bolnice. Vjezba Civilne zastite Grada Zagreba i Vatrogasne postrojbe Sava 2019. Na fotografiji: vjezba. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 6
vjezba_sava8-091119.jpg
Zagreb, 091119. Prijelaz Save kod Sveucilisne bolnice. Vjezba Civilne zastite Grada Zagreba i Vatrogasne postrojbe Sava 2019. Na fotografiji: vjezba. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 2
vjezba_sava7-091119.jpg
Zagreb, 091119. Prijelaz Save kod Sveucilisne bolnice. Vjezba Civilne zastite Grada Zagreba i Vatrogasne postrojbe Sava 2019. Na fotografiji: Pavle Kalinic. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 4
vjezba_sava6-091119.jpg
Zagreb, 091119. Prijelaz Save kod Sveucilisne bolnice. Vjezba Civilne zastite Grada Zagreba i Vatrogasne postrojbe Sava 2019. Na fotografiji: vjezba. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 1
vjezba_sava5-091119.jpg
Zagreb, 091119. Prijelaz Save kod Sveucilisne bolnice. Vjezba Civilne zastite Grada Zagreba i Vatrogasne postrojbe Sava 2019. Na fotografiji: Pavle Kalinic. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 1
vjezba_sava4-091119.jpg
Zagreb, 091119. Prijelaz Save kod Sveucilisne bolnice. Vjezba Civilne zastite Grada Zagreba i Vatrogasne postrojbe Sava 2019. Na fotografiji: vjezba. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 1
vjezba_sava24-091119.jpg
Zagreb, 091119. Prijelaz Save kod Sveucilisne bolnice. Vjezba Civilne zastite Grada Zagreba i Vatrogasne postrojbe Sava 2019. Na fotografiji: vjezba. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 1
vjezba_sava3-091119.jpg
Zagreb, 091119. Prijelaz Save kod Sveucilisne bolnice. Vjezba Civilne zastite Grada Zagreba i Vatrogasne postrojbe Sava 2019. Na fotografiji: vjezba. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 2
vjezba_sava23-091119.jpg
Zagreb, 091119. Prijelaz Save kod Sveucilisne bolnice. Vjezba Civilne zastite Grada Zagreba i Vatrogasne postrojbe Sava 2019. Na fotografiji: vjezba. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 2
vjezba_sava22-091119.jpg
Zagreb, 091119. Prijelaz Save kod Sveucilisne bolnice. Vjezba Civilne zastite Grada Zagreba i Vatrogasne postrojbe Sava 2019. Na fotografiji: vjezba. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 3
vjezba_sava21-091119.jpg
Zagreb, 091119. Prijelaz Save kod Sveucilisne bolnice. Vjezba Civilne zastite Grada Zagreba i Vatrogasne postrojbe Sava 2019. Na fotografiji: vjezba. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 2
vjezba_sava20-091119.jpg
Zagreb, 091119. Prijelaz Save kod Sveucilisne bolnice. Vjezba Civilne zastite Grada Zagreba i Vatrogasne postrojbe Sava 2019. Na fotografiji: Zoran Goricki. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 2
vjezba_sava2-091119.jpg
Zagreb, 091119. Prijelaz Save kod Sveucilisne bolnice. Vjezba Civilne zastite Grada Zagreba i Vatrogasne postrojbe Sava 2019. Na fotografiji: vjezba. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 2
vjezba_sava18-091119.jpg
Zagreb, 091119. Prijelaz Save kod Sveucilisne bolnice. Vjezba Civilne zastite Grada Zagreba i Vatrogasne postrojbe Sava 2019. Na fotografiji: vjezba. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 6
vjezba_sava17-091119.jpg
Zagreb, 091119. Prijelaz Save kod Sveucilisne bolnice. Vjezba Civilne zastite Grada Zagreba i Vatrogasne postrojbe Sava 2019. Na fotografiji: vjezba. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 3
vjezba_sava16-091119.jpg
Zagreb, 091119. Prijelaz Save kod Sveucilisne bolnice. Vjezba Civilne zastite Grada Zagreba i Vatrogasne postrojbe Sava 2019. Na fotografiji: vjezba. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 2
vjezba_sava15-091119.jpg
Zagreb, 091119. Prijelaz Save kod Sveucilisne bolnice. Vjezba Civilne zastite Grada Zagreba i Vatrogasne postrojbe Sava 2019. Na fotografiji: vjezba. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 4
vjezba_sava14-091119.jpg
Zagreb, 091119. Prijelaz Save kod Sveucilisne bolnice. Vjezba Civilne zastite Grada Zagreba i Vatrogasne postrojbe Sava 2019. Na fotografiji: vjezba. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 3
vjezba_sava13-091119.jpg
Zagreb, 091119. Prijelaz Save kod Sveucilisne bolnice. Vjezba Civilne zastite Grada Zagreba i Vatrogasne postrojbe Sava 2019. Na fotografiji: Damir Gasparovic. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 1
vjezba_sava12-091119.jpg
Zagreb, 091119. Prijelaz Save kod Sveucilisne bolnice. Vjezba Civilne zastite Grada Zagreba i Vatrogasne postrojbe Sava 2019. Na fotografiji: Darko Majstorovic. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 1
vjezba_sava10-091119.jpg
Zagreb, 091119. Prijelaz Save kod Sveucilisne bolnice. Vjezba Civilne zastite Grada Zagreba i Vatrogasne postrojbe Sava 2019. Na fotografiji: Pavle Kalinic. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 3
vjezba_sava1-091119.jpg
Zagreb, 091119. Prijelaz Save kod Sveucilisne bolnice. Vjezba Civilne zastite Grada Zagreba i Vatrogasne postrojbe Sava 2019. Na fotografiji: vjezba. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 1