Dnevni servis | Zadar, 12.11.2019 - Nova faza radova u Ulici Franje Tudjmana
radovi_tudjmanova9-121119.jpg
Zadar, 121119. Nova faza radova u Ulici Franje Tudjmana (D407). Od danas pa sve do 21. prosinca, ta glavna zadarska trasverzala zatvara se za promet od raskrizja s Ulicom Ante Starcevica do raskrizja s Ulicom Put Murvice. Za vozila koja se krecu Tudjmanovom ulicom prema Bulevaru i obrnuto kao obilazni pravci i dalje se koriste ulice: Put Murvice - 7. domobranske pukovnije ili Put Murvice - Zrinsko Frankopanska - Eugena Kvatrnika. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 19
radovi_tudjmanova8-121119.jpg
Zadar, 121119. Nova faza radova u Ulici Franje Tudjmana (D407). Od danas pa sve do 21. prosinca, ta glavna zadarska trasverzala zatvara se za promet od raskrizja s Ulicom Ante Starcevica do raskrizja s Ulicom Put Murvice. Za vozila koja se krecu Tudjmanovom ulicom prema Bulevaru i obrnuto kao obilazni pravci i dalje se koriste ulice: Put Murvice - 7. domobranske pukovnije ili Put Murvice - Zrinsko Frankopanska - Eugena Kvatrnika. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 6
radovi_tudjmanova7-121119.jpg
Zadar, 121119. Nova faza radova u Ulici Franje Tudjmana (D407). Od danas pa sve do 21. prosinca, ta glavna zadarska trasverzala zatvara se za promet od raskrizja s Ulicom Ante Starcevica do raskrizja s Ulicom Put Murvice. Za vozila koja se krecu Tudjmanovom ulicom prema Bulevaru i obrnuto kao obilazni pravci i dalje se koriste ulice: Put Murvice - 7. domobranske pukovnije ili Put Murvice - Zrinsko Frankopanska - Eugena Kvatrnika. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 4
radovi_tudjmanova5-121119.jpg
Zadar, 121119. Nova faza radova u Ulici Franje Tudjmana (D407). Od danas pa sve do 21. prosinca, ta glavna zadarska trasverzala zatvara se za promet od raskrizja s Ulicom Ante Starcevica do raskrizja s Ulicom Put Murvice. Za vozila koja se krecu Tudjmanovom ulicom prema Bulevaru i obrnuto kao obilazni pravci i dalje se koriste ulice: Put Murvice - 7. domobranske pukovnije ili Put Murvice - Zrinsko Frankopanska - Eugena Kvatrnika. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 3
radovi_tudjmanova4-121119.jpg
Zadar, 121119. Nova faza radova u Ulici Franje Tudjmana (D407). Od danas pa sve do 21. prosinca, ta glavna zadarska trasverzala zatvara se za promet od raskrizja s Ulicom Ante Starcevica do raskrizja s Ulicom Put Murvice. Za vozila koja se krecu Tudjmanovom ulicom prema Bulevaru i obrnuto kao obilazni pravci i dalje se koriste ulice: Put Murvice - 7. domobranske pukovnije ili Put Murvice - Zrinsko Frankopanska - Eugena Kvatrnika. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 5
radovi_tudjmanova3-121119.jpg
Zadar, 121119. Nova faza radova u Ulici Franje Tudjmana (D407). Od danas pa sve do 21. prosinca, ta glavna zadarska trasverzala zatvara se za promet od raskrizja s Ulicom Ante Starcevica do raskrizja s Ulicom Put Murvice. Za vozila koja se krecu Tudjmanovom ulicom prema Bulevaru i obrnuto kao obilazni pravci i dalje se koriste ulice: Put Murvice - 7. domobranske pukovnije ili Put Murvice - Zrinsko Frankopanska - Eugena Kvatrnika. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 4
radovi_tudjmanova2-121119.jpg
Zadar, 121119. Nova faza radova u Ulici Franje Tudjmana (D407). Od danas pa sve do 21. prosinca, ta glavna zadarska trasverzala zatvara se za promet od raskrizja s Ulicom Ante Starcevica do raskrizja s Ulicom Put Murvice. Za vozila koja se krecu Tudjmanovom ulicom prema Bulevaru i obrnuto kao obilazni pravci i dalje se koriste ulice: Put Murvice - 7. domobranske pukovnije ili Put Murvice - Zrinsko Frankopanska - Eugena Kvatrnika. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 3
radovi_tudjmanova11-121119.jpg
Zadar, 121119. Nova faza radova u Ulici Franje Tudjmana (D407). Od danas pa sve do 21. prosinca, ta glavna zadarska trasverzala zatvara se za promet od raskrizja s Ulicom Ante Starcevica do raskrizja s Ulicom Put Murvice. Za vozila koja se krecu Tudjmanovom ulicom prema Bulevaru i obrnuto kao obilazni pravci i dalje se koriste ulice: Put Murvice - 7. domobranske pukovnije ili Put Murvice - Zrinsko Frankopanska - Eugena Kvatrnika. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 4
radovi_tudjmanova10-121119.jpg
Zadar, 121119. Nova faza radova u Ulici Franje Tudjmana (D407). Od danas pa sve do 21. prosinca, ta glavna zadarska trasverzala zatvara se za promet od raskrizja s Ulicom Ante Starcevica do raskrizja s Ulicom Put Murvice. Za vozila koja se krecu Tudjmanovom ulicom prema Bulevaru i obrnuto kao obilazni pravci i dalje se koriste ulice: Put Murvice - 7. domobranske pukovnije ili Put Murvice - Zrinsko Frankopanska - Eugena Kvatrnika. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 3
radovi_tudjmanova1-121119.jpg
Zadar, 121119. Nova faza radova u Ulici Franje Tudjmana (D407). Od danas pa sve do 21. prosinca, ta glavna zadarska trasverzala zatvara se za promet od raskrizja s Ulicom Ante Starcevica do raskrizja s Ulicom Put Murvice. Za vozila koja se krecu Tudjmanovom ulicom prema Bulevaru i obrnuto kao obilazni pravci i dalje se koriste ulice: Put Murvice - 7. domobranske pukovnije ili Put Murvice - Zrinsko Frankopanska - Eugena Kvatrnika. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 5
radovi_tudjmanova-121119.jpg
Zadar, 121119. Nova faza radova u Ulici Franje Tudjmana (D407). Od danas pa sve do 21. prosinca, ta glavna zadarska trasverzala zatvara se za promet od raskrizja s Ulicom Ante Starcevica do raskrizja s Ulicom Put Murvice. Za vozila koja se krecu Tudjmanovom ulicom prema Bulevaru i obrnuto kao obilazni pravci i dalje se koriste ulice: Put Murvice - 7. domobranske pukovnije ili Put Murvice - Zrinsko Frankopanska - Eugena Kvatrnika. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 5