Dnevni servis | Kastijun,12.01.2020 - Nakon sto je Maja Sertic spasila 14 pasa iz sklonista, skloniste je ostalo...
kastijun_skloniste1-110120.jpg
Kastijun, 120120. Nakon sto je Maja Sertic iz Samobora uoci Bozica spasila 14 pasa iz pulskog sklonista za zivotinje, skloniste je ostalo prazno. Losi uvjeti sklonista u vlasnistu Veterinarske ambulante Pula ponukali su samoborku da pronade dom psima koji su boravili u sklonistu. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 17
kastijun_skloniste2-110120.jpg
Kastijun, 120120. Nakon sto je Maja Sertic iz Samobora uoci Bozica spasila 14 pasa iz pulskog sklonista za zivotinje, skloniste je ostalo prazno. Losi uvjeti sklonista u vlasnistu Veterinarske ambulante Pula ponukali su samoborku da pronade dom psima koji su boravili u sklonistu. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 9
kastijun_skloniste4-110120.jpg
Kastijun, 120120. Nakon sto je Maja Sertic iz Samobora uoci Bozica spasila 14 pasa iz pulskog sklonista za zivotinje, skloniste je ostalo prazno. Losi uvjeti sklonista u vlasnistu Veterinarske ambulante Pula ponukali su samoborku da pronade dom psima koji su boravili u sklonistu. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 7
kastijun_skloniste3-110120.jpg
Kastijun, 120120. Nakon sto je Maja Sertic iz Samobora uoci Bozica spasila 14 pasa iz pulskog sklonista za zivotinje, skloniste je ostalo prazno. Losi uvjeti sklonista u vlasnistu Veterinarske ambulante Pula ponukali su samoborku da pronade dom psima koji su boravili u sklonistu. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 6
kastijun_skloniste7-110120.jpg
Kastijun, 120120. Nakon sto je Maja Sertic iz Samobora uoci Bozica spasila 14 pasa iz pulskog sklonista za zivotinje, skloniste je ostalo prazno. Losi uvjeti sklonista u vlasnistu Veterinarske ambulante Pula ponukali su samoborku da pronade dom psima koji su boravili u sklonistu. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 9
kastijun_skloniste6-110120.jpg
Kastijun, 120120. Nakon sto je Maja Sertic iz Samobora uoci Bozica spasila 14 pasa iz pulskog sklonista za zivotinje, skloniste je ostalo prazno. Losi uvjeti sklonista u vlasnistu Veterinarske ambulante Pula ponukali su samoborku da pronade dom psima koji su boravili u sklonistu. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 6
kastijun_skloniste5-110120.jpg
Kastijun, 120120. Nakon sto je Maja Sertic iz Samobora uoci Bozica spasila 14 pasa iz pulskog sklonista za zivotinje, skloniste je ostalo prazno. Losi uvjeti sklonista u vlasnistu Veterinarske ambulante Pula ponukali su samoborku da pronade dom psima koji su boravili u sklonistu. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 7
kastijun_skloniste8-110120.jpg
Kastijun, 120120. Nakon sto je Maja Sertic iz Samobora uoci Bozica spasila 14 pasa iz pulskog sklonista za zivotinje, skloniste je ostalo prazno. Losi uvjeti sklonista u vlasnistu Veterinarske ambulante Pula ponukali su samoborku da pronade dom psima koji su boravili u sklonistu. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 8
kastijun_skloniste9-110120.jpg
Kastijun, 120120. Nakon sto je Maja Sertic iz Samobora uoci Bozica spasila 14 pasa iz pulskog sklonista za zivotinje, skloniste je ostalo prazno. Losi uvjeti sklonista u vlasnistu Veterinarske ambulante Pula ponukali su samoborku da pronade dom psima koji su boravili u sklonistu. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 7
kastijun_skloniste12-110120.jpg
Kastijun, 120120. Nakon sto je Maja Sertic iz Samobora uoci Bozica spasila 14 pasa iz pulskog sklonista za zivotinje, skloniste je ostalo prazno. Losi uvjeti sklonista u vlasnistu Veterinarske ambulante Pula ponukali su samoborku da pronade dom psima koji su boravili u sklonistu. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 8
kastijun_skloniste11-110120.jpg
Kastijun, 120120. Nakon sto je Maja Sertic iz Samobora uoci Bozica spasila 14 pasa iz pulskog sklonista za zivotinje, skloniste je ostalo prazno. Losi uvjeti sklonista u vlasnistu Veterinarske ambulante Pula ponukali su samoborku da pronade dom psima koji su boravili u sklonistu. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 7
kastijun_skloniste10-110120.jpg
Kastijun, 120120. Nakon sto je Maja Sertic iz Samobora uoci Bozica spasila 14 pasa iz pulskog sklonista za zivotinje, skloniste je ostalo prazno. Losi uvjeti sklonista u vlasnistu Veterinarske ambulante Pula ponukali su samoborku da pronade dom psima koji su boravili u sklonistu. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 8
kastijun_skloniste14-110120.jpg
Kastijun, 120120. Nakon sto je Maja Sertic iz Samobora uoci Bozica spasila 14 pasa iz pulskog sklonista za zivotinje, skloniste je ostalo prazno. Losi uvjeti sklonista u vlasnistu Veterinarske ambulante Pula ponukali su samoborku da pronade dom psima koji su boravili u sklonistu. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 7
kastijun_skloniste13-110120.jpg
Kastijun, 120120. Nakon sto je Maja Sertic iz Samobora uoci Bozica spasila 14 pasa iz pulskog sklonista za zivotinje, skloniste je ostalo prazno. Losi uvjeti sklonista u vlasnistu Veterinarske ambulante Pula ponukali su samoborku da pronade dom psima koji su boravili u sklonistu. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 6