Dnevni servis | Zagreb, 14.01.2020 - Konferencija za medije na kojoj su predstavljeni rezultati turistickog...
turizam_konferencija9-140120.jpg
Zagreb, 140120. Na konferenciji za medije u Ministarstvu turizma, ministar Gari Cappelli i direktor Turisticke zajednice Kristijan Stanicic predstavili su rezultate turistickog prometa u 2019. godini i najavili kljucne promotivne aktivnosti za 2020-tu. Na fotografiji: Gari Cappelli. Foto: Darko Tomas / CROPIX
hits: 12
turizam_konferencija8-140120.jpg
Zagreb, 140120. Na konferenciji za medije u Ministarstvu turizma, ministar Gari Cappelli i direktor Turisticke zajednice Kristijan Stanicic predstavili su rezultate turistickog prometa u 2019. godini i najavili kljucne promotivne aktivnosti za 2020-tu. Na fotografiji: Gari Cappelli. Foto: Darko Tomas / CROPIX
hits: 5
turizam_konferencija7-140120.jpg
Zagreb, 140120. Na konferenciji za medije u Ministarstvu turizma, ministar Gari Cappelli i direktor Turisticke zajednice Kristijan Stanicic predstavili su rezultate turistickog prometa u 2019. godini i najavili kljucne promotivne aktivnosti za 2020-tu. Na fotografiji: Gari Cappelli. Foto: Darko Tomas / CROPIX
hits: 5
turizam_konferencija6-140120.jpg
Zagreb, 140120. Na konferenciji za medije u Ministarstvu turizma, ministar Gari Cappelli i direktor Turisticke zajednice Kristijan Stanicic predstavili su rezultate turistickog prometa u 2019. godini i najavili kljucne promotivne aktivnosti za 2020-tu. Na fotografiji: radni tim ministra Gari Cappellija. Foto: Darko Tomas / CROPIX
hits: 8
turizam_konferencija5-140120.jpg
Zagreb, 140120. Na konferenciji za medije u Ministarstvu turizma, ministar Gari Cappelli i direktor Turisticke zajednice Kristijan Stanicic predstavili su rezultate turistickog prometa u 2019. godini i najavili kljucne promotivne aktivnosti za 2020-tu. Na fotografiji: Gari Cappelli i Kristijan Stanicic. Foto: Darko Tomas / CROPIX
hits: 4
turizam_konferencija4-140120.jpg
Zagreb, 140120. Na konferenciji za medije u Ministarstvu turizma, ministar Gari Cappelli i direktor Turisticke zajednice Kristijan Stanicic predstavili su rezultate turistickog prometa u 2019. godini i najavili kljucne promotivne aktivnosti za 2020-tu. Na fotografiji: Gari Cappelli i Kristijan Stanicic. Foto: Darko Tomas / CROPIX
hits: 6
turizam_konferencija3-140120.jpg
Zagreb, 140120. Na konferenciji za medije u Ministarstvu turizma, ministar Gari Cappelli i direktor Turisticke zajednice Kristijan Stanicic predstavili su rezultate turistickog prometa u 2019. godini i najavili kljucne promotivne aktivnosti za 2020-tu. Na fotografiji: Gari Cappelli i Kristijan Stanicic. Foto: Darko Tomas / CROPIX
hits: 7
turizam_konferencija2-140120.jpg
Zagreb, 140120. Na konferenciji za medije u Ministarstvu turizma, ministar Gari Cappelli i direktor Turisticke zajednice Kristijan Stanicic predstavili su rezultate turistickog prometa u 2019. godini i najavili kljucne promotivne aktivnosti za 2020-tu. Na fotografiji: Gari Cappelli i Kristijan Stanicic. Foto: Darko Tomas / CROPIX
hits: 6
turizam_konferencija16-140120.jpg
Zagreb, 140120. Na konferenciji za medije u Ministarstvu turizma, ministar Gari Cappelli i direktor Turisticke zajednice Kristijan Stanicic predstavili su rezultate turistickog prometa u 2019. godini i najavili kljucne promotivne aktivnosti za 2020-tu. Na fotografiji: Kristijan Stanicic i Gari Cappelli. Foto: Darko Tomas / CROPIX
hits: 4
turizam_konferencija15-140120.jpg
Zagreb, 140120. Na konferenciji za medije u Ministarstvu turizma, ministar Gari Cappelli i direktor Turisticke zajednice Kristijan Stanicic predstavili su rezultate turistickog prometa u 2019. godini i najavili kljucne promotivne aktivnosti za 2020-tu. Na fotografiji: kraj prezentacije. Foto: Darko Tomas / CROPIX
hits: 6
turizam_konferencija14-140120.jpg
Zagreb, 140120. Na konferenciji za medije u Ministarstvu turizma, ministar Gari Cappelli i direktor Turisticke zajednice Kristijan Stanicic predstavili su rezultate turistickog prometa u 2019. godini i najavili kljucne promotivne aktivnosti za 2020-tu. Na fotografiji: Kristijan Stanicic. Foto: Darko Tomas / CROPIX
hits: 5
turizam_konferencija13-140120.jpg
Zagreb, 140120. Na konferenciji za medije u Ministarstvu turizma, ministar Gari Cappelli i direktor Turisticke zajednice Kristijan Stanicic predstavili su rezultate turistickog prometa u 2019. godini i najavili kljucne promotivne aktivnosti za 2020-tu. Na fotografiji: Kristijan Stanicic. Foto: Darko Tomas / CROPIX
hits: 5
turizam_konferencija12-140120.jpg
Zagreb, 140120. Na konferenciji za medije u Ministarstvu turizma, ministar Gari Cappelli i direktor Turisticke zajednice Kristijan Stanicic predstavili su rezultate turistickog prometa u 2019. godini i najavili kljucne promotivne aktivnosti za 2020-tu. Na fotografiji: radni tim ministra Gari Cappellija. Foto: Darko Tomas / CROPIX
hits: 7
turizam_konferencija11-140120.jpg
Zagreb, 140120. Na konferenciji za medije u Ministarstvu turizma, ministar Gari Cappelli i direktor Turisticke zajednice Kristijan Stanicic predstavili su rezultate turistickog prometa u 2019. godini i najavili kljucne promotivne aktivnosti za 2020-tu. Na fotografiji: rezultati na slideu prezentacije. Foto: Darko Tomas / CROPIX
hits: 6
turizam_konferencija10-140120.jpg
Zagreb, 140120. Na konferenciji za medije u Ministarstvu turizma, ministar Gari Cappelli i direktor Turisticke zajednice Kristijan Stanicic predstavili su rezultate turistickog prometa u 2019. godini i najavili kljucne promotivne aktivnosti za 2020-tu. Na fotografiji: Kristijan Stanicic. Foto: Darko Tomas / CROPIX
hits: 5
turizam_konferencija1-140120.jpg
Zagreb, 140120. Na konferenciji za medije u Ministarstvu turizma, ministar Gari Cappelli i direktor Turisticke zajednice Kristijan Stanicic predstavili su rezultate turistickog prometa u 2019. godini i najavili kljucne promotivne aktivnosti za 2020-tu. Na fotografiji: Gari Cappelli i Kristijan Stanicic. Foto: Darko Tomas / CROPIX
hits: 5
turizam_konferencija-140120.jpg
Zagreb, 140120. Na konferenciji za medije u Ministarstvu turizma, ministar Gari Cappelli i direktor Turisticke zajednice Kristijan Stanicic predstavili su rezultate turistickog prometa u 2019. godini i najavili kljucne promotivne aktivnosti za 2020-tu. Na fotografiji: Gari Cappelli. Foto: Darko Tomas / CROPIX
hits: 7