Dnevni servis | Obrovac, 12.02.2020 - Radovi na sanaciji oneciscenja rijeke Zrmanje
zrmanja18-120220.jpg
Obrovac, 120220. Zupan Bozidar Longin i direktor Hrvatskih voda Zoran Djurokovic danas su obisli radove na sanaciji oneciscenog podrucja rijeke Zrmanje. Sanaciju financiraju Hrvatske vode, a rijec je o prikupljanju i zbrinjavanju oneciscene trske i niskog raslinja na kojima su vidljivi tragovi oneciscenja. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
zrmanja-120220.jpg
Obrovac, 120220. Zupan Bozidar Longin i direktor Hrvatskih voda Zoran Djurokovic danas su obisli radove na sanaciji oneciscenog podrucja rijeke Zrmanje. Sanaciju financiraju Hrvatske vode, a rijec je o prikupljanju i zbrinjavanju oneciscene trske i niskog raslinja na kojima su vidljivi tragovi oneciscenja. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
zrmanja17-120220.jpg
Obrovac, 120220. Zupan Bozidar Longin i direktor Hrvatskih voda Zoran Djurokovic danas su obisli radove na sanaciji oneciscenog podrucja rijeke Zrmanje. Sanaciju financiraju Hrvatske vode, a rijec je o prikupljanju i zbrinjavanju oneciscene trske i niskog raslinja na kojima su vidljivi tragovi oneciscenja. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 0
zrmanja16-120220.jpg
Obrovac, 120220. Zupan Bozidar Longin i direktor Hrvatskih voda Zoran Djurokovic danas su obisli radove na sanaciji oneciscenog podrucja rijeke Zrmanje. Sanaciju financiraju Hrvatske vode, a rijec je o prikupljanju i zbrinjavanju oneciscene trske i niskog raslinja na kojima su vidljivi tragovi oneciscenja. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 0
zrmanja15-120220.jpg
Obrovac, 120220. Zupan Bozidar Longin i direktor Hrvatskih voda Zoran Djurokovic danas su obisli radove na sanaciji oneciscenog podrucja rijeke Zrmanje. Sanaciju financiraju Hrvatske vode, a rijec je o prikupljanju i zbrinjavanju oneciscene trske i niskog raslinja na kojima su vidljivi tragovi oneciscenja. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 1
zrmanja14-120220.jpg
Obrovac, 120220. Zupan Bozidar Longin i direktor Hrvatskih voda Zoran Djurokovic danas su obisli radove na sanaciji oneciscenog podrucja rijeke Zrmanje. Sanaciju financiraju Hrvatske vode, a rijec je o prikupljanju i zbrinjavanju oneciscene trske i niskog raslinja na kojima su vidljivi tragovi oneciscenja. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 1
zrmanja13-120220.jpg
Obrovac, 120220. Zupan Bozidar Longin i direktor Hrvatskih voda Zoran Djurokovic danas su obisli radove na sanaciji oneciscenog podrucja rijeke Zrmanje. Sanaciju financiraju Hrvatske vode, a rijec je o prikupljanju i zbrinjavanju oneciscene trske i niskog raslinja na kojima su vidljivi tragovi oneciscenja. Na fotografiji: Zupan Bozidar Longin i direktor Hrvatskih voda Zoran Djurokovic sa suradnicima. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 0
zrmanja12-120220.jpg
Obrovac, 120220. Zupan Bozidar Longin i direktor Hrvatskih voda Zoran Djurokovic danas su obisli radove na sanaciji oneciscenog podrucja rijeke Zrmanje. Sanaciju financiraju Hrvatske vode, a rijec je o prikupljanju i zbrinjavanju oneciscene trske i niskog raslinja na kojima su vidljivi tragovi oneciscenja. Na fotografiji: Zupan Bozidar Longin i direktor Hrvatskih voda Zoran Djurokovic sa suradnicima. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 0
zrmanja11-120220.jpg
Obrovac, 120220. Zupan Bozidar Longin i direktor Hrvatskih voda Zoran Djurokovic danas su obisli radove na sanaciji oneciscenog podrucja rijeke Zrmanje. Sanaciju financiraju Hrvatske vode, a rijec je o prikupljanju i zbrinjavanju oneciscene trske i niskog raslinja na kojima su vidljivi tragovi oneciscenja. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
zrmanja9-120220.jpg
Obrovac, 120220. Zupan Bozidar Longin i direktor Hrvatskih voda Zoran Djurokovic danas su obisli radove na sanaciji oneciscenog podrucja rijeke Zrmanje. Sanaciju financiraju Hrvatske vode, a rijec je o prikupljanju i zbrinjavanju oneciscene trske i niskog raslinja na kojima su vidljivi tragovi oneciscenja. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 0
zrmanja8-120220.jpg
Obrovac, 120220. Zupan Bozidar Longin i direktor Hrvatskih voda Zoran Djurokovic danas su obisli radove na sanaciji oneciscenog podrucja rijeke Zrmanje. Sanaciju financiraju Hrvatske vode, a rijec je o prikupljanju i zbrinjavanju oneciscene trske i niskog raslinja na kojima su vidljivi tragovi oneciscenja. Na fotografiji: Zupan Bozidar Longin i direktor Hrvatskih voda Zoran Djurokovic. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 0
zrmanja10-120220.jpg
Obrovac, 120220. Zupan Bozidar Longin i direktor Hrvatskih voda Zoran Djurokovic danas su obisli radove na sanaciji oneciscenog podrucja rijeke Zrmanje. Sanaciju financiraju Hrvatske vode, a rijec je o prikupljanju i zbrinjavanju oneciscene trske i niskog raslinja na kojima su vidljivi tragovi oneciscenja. Na fotografiji: Zoran Djurokovic, direktor Hrvatskih voda. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 0
zrmanja7-120220.jpg
Obrovac, 120220. Zupan Bozidar Longin i direktor Hrvatskih voda Zoran Djurokovic danas su obisli radove na sanaciji oneciscenog podrucja rijeke Zrmanje. Sanaciju financiraju Hrvatske vode, a rijec je o prikupljanju i zbrinjavanju oneciscene trske i niskog raslinja na kojima su vidljivi tragovi oneciscenja. Na fotografiji: Zoran Djurokovic, direktor Hrvatskih voda. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 0
zrmanja6-120220.jpg
Obrovac, 120220. Zupan Bozidar Longin i direktor Hrvatskih voda Zoran Djurokovic danas su obisli radove na sanaciji oneciscenog podrucja rijeke Zrmanje. Sanaciju financiraju Hrvatske vode, a rijec je o prikupljanju i zbrinjavanju oneciscene trske i niskog raslinja na kojima su vidljivi tragovi oneciscenja. Na fotografiji: Ante Zupan, gradonacelnik Obrovca. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 0
zrmanja5-120220.jpg
Obrovac, 120220. Zupan Bozidar Longin i direktor Hrvatskih voda Zoran Djurokovic danas su obisli radove na sanaciji oneciscenog podrucja rijeke Zrmanje. Sanaciju financiraju Hrvatske vode, a rijec je o prikupljanju i zbrinjavanju oneciscene trske i niskog raslinja na kojima su vidljivi tragovi oneciscenja. Na fotografiji: Bozidar Longin, zupan. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 3
zrmanja4-120220.jpg
Obrovac, 120220. Zupan Bozidar Longin i direktor Hrvatskih voda Zoran Djurokovic danas su obisli radove na sanaciji oneciscenog podrucja rijeke Zrmanje. Sanaciju financiraju Hrvatske vode, a rijec je o prikupljanju i zbrinjavanju oneciscene trske i niskog raslinja na kojima su vidljivi tragovi oneciscenja. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 0
zrmanja3-120220.jpg
Obrovac, 120220. Zupan Bozidar Longin i direktor Hrvatskih voda Zoran Djurokovic danas su obisli radove na sanaciji oneciscenog podrucja rijeke Zrmanje. Sanaciju financiraju Hrvatske vode, a rijec je o prikupljanju i zbrinjavanju oneciscene trske i niskog raslinja na kojima su vidljivi tragovi oneciscenja. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 1
zrmanja2-120220.jpg
Obrovac, 120220. Zupan Bozidar Longin i direktor Hrvatskih voda Zoran Djurokovic danas su obisli radove na sanaciji oneciscenog podrucja rijeke Zrmanje. Sanaciju financiraju Hrvatske vode, a rijec je o prikupljanju i zbrinjavanju oneciscene trske i niskog raslinja na kojima su vidljivi tragovi oneciscenja. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 0
zrmanja1-120220.jpg
Obrovac, 120220. Zupan Bozidar Longin i direktor Hrvatskih voda Zoran Djurokovic danas su obisli radove na sanaciji oneciscenog podrucja rijeke Zrmanje. Sanaciju financiraju Hrvatske vode, a rijec je o prikupljanju i zbrinjavanju oneciscene trske i niskog raslinja na kojima su vidljivi tragovi oneciscenja. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 1