Dnevni servis | Zagreb, 12.02.2020 - Izlozba Sjaj bijelog zlata - Becka manufaktura porculana 1718. 1864.
porculan_mimara2-120220.jpg
Zagreb, 120220. Otvorenje izlozbe Sjaj bijelog zlata - Becka manufaktura porculana 1718. 1864. - Zbirka Marton u muzeju Mimara. Na izlozbi su predstavljeni porculanski umjetnicki predmeti koje je becka manufaktura stvorila tijekom gotovo 150 godina. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 7
porculan_mimara-120220.jpg
Zagreb, 120220. Otvorenje izlozbe Sjaj bijelog zlata - Becka manufaktura porculana 1718. 1864. - Zbirka Marton u muzeju Mimara. Na izlozbi su predstavljeni porculanski umjetnicki predmeti koje je becka manufaktura stvorila tijekom gotovo 150 godina. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 0
porculan_mimara1-120220.jpg
Zagreb, 120220. Otvorenje izlozbe Sjaj bijelog zlata - Becka manufaktura porculana 1718. 1864. - Zbirka Marton u muzeju Mimara. Na izlozbi su predstavljeni porculanski umjetnicki predmeti koje je becka manufaktura stvorila tijekom gotovo 150 godina. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 2
porculan_mimara8-120220.jpg
Zagreb, 120220. Otvorenje izlozbe Sjaj bijelog zlata - Becka manufaktura porculana 1718. 1864. - Zbirka Marton u muzeju Mimara. Na izlozbi su predstavljeni porculanski umjetnicki predmeti koje je becka manufaktura stvorila tijekom gotovo 150 godina. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 0
porculan_mimara6-120220.jpg
Zagreb, 120220. Otvorenje izlozbe Sjaj bijelog zlata - Becka manufaktura porculana 1718. 1864. - Zbirka Marton u muzeju Mimara. Na izlozbi su predstavljeni porculanski umjetnicki predmeti koje je becka manufaktura stvorila tijekom gotovo 150 godina. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 0
porculan_mimara5-120220.jpg
Zagreb, 120220. Otvorenje izlozbe Sjaj bijelog zlata - Becka manufaktura porculana 1718. 1864. - Zbirka Marton u muzeju Mimara. Na izlozbi su predstavljeni porculanski umjetnicki predmeti koje je becka manufaktura stvorila tijekom gotovo 150 godina. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 0
porculan_mimara4-120220.jpg
Zagreb, 120220. Otvorenje izlozbe Sjaj bijelog zlata - Becka manufaktura porculana 1718. 1864. - Zbirka Marton u muzeju Mimara. Na izlozbi su predstavljeni porculanski umjetnicki predmeti koje je becka manufaktura stvorila tijekom gotovo 150 godina. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 1
porculan_mimara3-120220.jpg
Zagreb, 120220. Otvorenje izlozbe Sjaj bijelog zlata - Becka manufaktura porculana 1718. 1864. - Zbirka Marton u muzeju Mimara. Na izlozbi su predstavljeni porculanski umjetnicki predmeti koje je becka manufaktura stvorila tijekom gotovo 150 godina. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 0
porculan_mimara9-120220.jpg
Zagreb, 120220. Otvorenje izlozbe Sjaj bijelog zlata - Becka manufaktura porculana 1718. 1864. - Zbirka Marton u muzeju Mimara. Na izlozbi su predstavljeni porculanski umjetnicki predmeti koje je becka manufaktura stvorila tijekom gotovo 150 godina. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 0
porculan_mimara7-120220.jpg
Zagreb, 120220. Otvorenje izlozbe Sjaj bijelog zlata - Becka manufaktura porculana 1718. 1864. - Zbirka Marton u muzeju Mimara. Na izlozbi su predstavljeni porculanski umjetnicki predmeti koje je becka manufaktura stvorila tijekom gotovo 150 godina. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 0
porculan_mimara12-120220.jpg
Zagreb, 120220. Otvorenje izlozbe Sjaj bijelog zlata - Becka manufaktura porculana 1718. 1864. - Zbirka Marton u muzeju Mimara. Na izlozbi su predstavljeni porculanski umjetnicki predmeti koje je becka manufaktura stvorila tijekom gotovo 150 godina. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 0
porculan_mimara10-120220.jpg
Zagreb, 120220. Otvorenje izlozbe Sjaj bijelog zlata - Becka manufaktura porculana 1718. 1864. - Zbirka Marton u muzeju Mimara. Na izlozbi su predstavljeni porculanski umjetnicki predmeti koje je becka manufaktura stvorila tijekom gotovo 150 godina. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 0
porculan_mimara14-120220.jpg
Zagreb, 120220. Otvorenje izlozbe Sjaj bijelog zlata - Becka manufaktura porculana 1718. 1864. - Zbirka Marton u muzeju Mimara. Na izlozbi su predstavljeni porculanski umjetnicki predmeti koje je becka manufaktura stvorila tijekom gotovo 150 godina. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 0
porculan_mimara11-120220.jpg
Zagreb, 120220. Otvorenje izlozbe Sjaj bijelog zlata - Becka manufaktura porculana 1718. 1864. - Zbirka Marton u muzeju Mimara. Na izlozbi su predstavljeni porculanski umjetnicki predmeti koje je becka manufaktura stvorila tijekom gotovo 150 godina. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 0
porculan_mimara13-120220.jpg
Zagreb, 120220. Otvorenje izlozbe Sjaj bijelog zlata - Becka manufaktura porculana 1718. 1864. - Zbirka Marton u muzeju Mimara. Na izlozbi su predstavljeni porculanski umjetnicki predmeti koje je becka manufaktura stvorila tijekom gotovo 150 godina. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 0
porculan_mimara17-120220.jpg
Zagreb, 120220. Otvorenje izlozbe Sjaj bijelog zlata - Becka manufaktura porculana 1718. 1864. - Zbirka Marton u muzeju Mimara. Na izlozbi su predstavljeni porculanski umjetnicki predmeti koje je becka manufaktura stvorila tijekom gotovo 150 godina. Na fotografiji: Lada Ratkovic Bukovcan. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 5
porculan_mimara16-120220.jpg
Zagreb, 120220. Otvorenje izlozbe Sjaj bijelog zlata - Becka manufaktura porculana 1718. 1864. - Zbirka Marton u muzeju Mimara. Na izlozbi su predstavljeni porculanski umjetnicki predmeti koje je becka manufaktura stvorila tijekom gotovo 150 godina. Na fotografiji: Veljko Martin. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 0
porculan_mimara15-120220.jpg
Zagreb, 120220. Otvorenje izlozbe Sjaj bijelog zlata - Becka manufaktura porculana 1718. 1864. - Zbirka Marton u muzeju Mimara. Na izlozbi su predstavljeni porculanski umjetnicki predmeti koje je becka manufaktura stvorila tijekom gotovo 150 godina. Na fotografiji: Veljko Martin. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 1
porculan_mimara19-120220.jpg
Zagreb, 120220. Otvorenje izlozbe Sjaj bijelog zlata - Becka manufaktura porculana 1718. 1864. - Zbirka Marton u muzeju Mimara. Na izlozbi su predstavljeni porculanski umjetnicki predmeti koje je becka manufaktura stvorila tijekom gotovo 150 godina. Na fotografiji: Milan Bandic. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 1
porculan_mimara18-120220.jpg
Zagreb, 120220. Otvorenje izlozbe Sjaj bijelog zlata - Becka manufaktura porculana 1718. 1864. - Zbirka Marton u muzeju Mimara. Na izlozbi su predstavljeni porculanski umjetnicki predmeti koje je becka manufaktura stvorila tijekom gotovo 150 godina. Na fotografiji: Lada Ratkovic Bukovcan. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 0
porculan_mimara20-120220.jpg
Zagreb, 120220. Otvorenje izlozbe Sjaj bijelog zlata - Becka manufaktura porculana 1718. 1864. - Zbirka Marton u muzeju Mimara. Na izlozbi su predstavljeni porculanski umjetnicki predmeti koje je becka manufaktura stvorila tijekom gotovo 150 godina. Na fotografiji: Milan Bandic i Veljko Marton. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 0