Dnevni servis | Dubrovnik, 23.05.2020 - Gradjanski prosvjed protiv krsenja ljudskih prava u karanteni
gradjanski_prosvjed1-230520.jpg
Dubrovnik, 230520. Na Pilama organiziran gradjanski prosvjed protiv krsenja ljudskih prava na slobodu kretanja, rada, govora i odlucivanja u karanteni. Foto: Bozo Radic / CROPIX
hits: 3
gradjanski_prosvjed3-230520.jpg
Dubrovnik, 230520. Na Pilama organiziran gradjanski prosvjed protiv krsenja ljudskih prava na slobodu kretanja, rada, govora i odlucivanja u karanteni. Foto: Bozo Radic / CROPIX
hits: 3
gradjanski_prosvjed2-230520.jpg
Dubrovnik, 230520. Na Pilama organiziran gradjanski prosvjed protiv krsenja ljudskih prava na slobodu kretanja, rada, govora i odlucivanja u karanteni. Foto: Bozo Radic / CROPIX
hits: 2
gradjanski_prosvjed6-230520.jpg
Dubrovnik, 230520. Na Pilama organiziran gradjanski prosvjed protiv krsenja ljudskih prava na slobodu kretanja, rada, govora i odlucivanja u karanteni. Foto: Bozo Radic / CROPIX
hits: 0
gradjanski_prosvjed5-230520.jpg
Dubrovnik, 230520. Na Pilama organiziran gradjanski prosvjed protiv krsenja ljudskih prava na slobodu kretanja, rada, govora i odlucivanja u karanteni. Foto: Bozo Radic / CROPIX
hits: 1
gradjanski_prosvjed4-230520.jpg
Dubrovnik, 230520. Na Pilama organiziran gradjanski prosvjed protiv krsenja ljudskih prava na slobodu kretanja, rada, govora i odlucivanja u karanteni. Foto: Bozo Radic / CROPIX
hits: 4
gradjanski_prosvjed7-230520.jpg
Dubrovnik, 230520. Na Pilama organiziran gradjanski prosvjed protiv krsenja ljudskih prava na slobodu kretanja, rada, govora i odlucivanja u karanteni. Foto: Bozo Radic / CROPIX
hits: 2
gradjanski_prosvjed9-230520.jpg
Dubrovnik, 230520. Na Pilama organiziran gradjanski prosvjed protiv krsenja ljudskih prava na slobodu kretanja, rada, govora i odlucivanja u karanteni. Foto: Bozo Radic / CROPIX
hits: 1
gradjanski_prosvjed8-230520.jpg
Dubrovnik, 230520. Na Pilama organiziran gradjanski prosvjed protiv krsenja ljudskih prava na slobodu kretanja, rada, govora i odlucivanja u karanteni. Foto: Bozo Radic / CROPIX
hits: 0
gradjanski_prosvjed10-230520.jpg
Dubrovnik, 230520. Na Pilama organiziran gradjanski prosvjed protiv krsenja ljudskih prava na slobodu kretanja, rada, govora i odlucivanja u karanteni. Foto: Bozo Radic / CROPIX
hits: 1
gradjanski_prosvjed11-230520.jpg
Dubrovnik, 230520. Na Pilama organiziran gradjanski prosvjed protiv krsenja ljudskih prava na slobodu kretanja, rada, govora i odlucivanja u karanteni. Foto: Bozo Radic / CROPIX
hits: 2