Sport | Komiza, 20.07.2019 - Little Game u sklopu OWC Big Game Komiza 2019
big_game_komiza9-200719.jpg
Komiza, 20.07.2019. U sklopu treceg dana natjecanja OWC Big Game Komiza 2019 odrzan je i Little Game gdje je 39-ero djece lovilo iz komiskih falkusa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 46
big_game_komiza8-200719.jpg
Komiza, 20.07.2019. U sklopu treceg dana natjecanja OWC Big Game Komiza 2019 odrzan je i Little Game gdje je 39-ero djece lovilo iz komiskih falkusa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 11
big_game_komiza7-200719.jpg
Komiza, 20.07.2019. U sklopu treceg dana natjecanja OWC Big Game Komiza 2019 odrzan je i Little Game gdje je 39-ero djece lovilo iz komiskih falkusa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 9
big_game_komiza6-200719.jpg
Komiza, 20.07.2019. U sklopu treceg dana natjecanja OWC Big Game Komiza 2019 odrzan je i Little Game gdje je 39-ero djece lovilo iz komiskih falkusa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 9
big_game_komiza5-200719.jpg
Komiza, 20.07.2019. U sklopu treceg dana natjecanja OWC Big Game Komiza 2019 odrzan je i Little Game gdje je 39-ero djece lovilo iz komiskih falkusa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 9
big_game_komiza4-200719.jpg
Komiza, 20.07.2019. U sklopu treceg dana natjecanja OWC Big Game Komiza 2019 odrzan je i Little Game gdje je 39-ero djece lovilo iz komiskih falkusa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 8
big_game_komiza3-200719.jpg
Komiza, 20.07.2019. U sklopu treceg dana natjecanja OWC Big Game Komiza 2019 odrzan je i Little Game gdje je 39-ero djece lovilo iz komiskih falkusa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 7
big_game_komiza2-200719.jpg
Komiza, 20.07.2019. U sklopu treceg dana natjecanja OWC Big Game Komiza 2019 odrzan je i Little Game gdje je 39-ero djece lovilo iz komiskih falkusa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 9
big_game_komiza16-200719.jpg
Komiza, 20.07.2019. U sklopu treceg dana natjecanja OWC Big Game Komiza 2019 odrzan je i Little Game gdje je 39-ero djece lovilo iz komiskih falkusa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 9
big_game_komiza15-200719.jpg
Komiza, 20.07.2019. U sklopu treceg dana natjecanja OWC Big Game Komiza 2019 odrzan je i Little Game gdje je 39-ero djece lovilo iz komiskih falkusa. Na fotografiji: Niko Martinis, pobjednik natjecanja. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 11
big_game_komiza14-200719.jpg
Komiza, 20.07.2019. U sklopu treceg dana natjecanja OWC Big Game Komiza 2019 odrzan je i Little Game gdje je 39-ero djece lovilo iz komiskih falkusa. Na fotografiji: Niko Martinis, pobjednik natjecanja. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 9
big_game_komiza13-200719.jpg
Komiza, 20.07.2019. U sklopu treceg dana natjecanja OWC Big Game Komiza 2019 odrzan je i Little Game gdje je 39-ero djece lovilo iz komiskih falkusa. Na fotografiji: Niko Martinis, pobjednik natjecanja. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 10
big_game_komiza12-200719.jpg
Komiza, 20.07.2019. U sklopu treceg dana natjecanja OWC Big Game Komiza 2019 odrzan je i Little Game gdje je 39-ero djece lovilo iz komiskih falkusa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 7
big_game_komiza11-200719.jpg
Komiza, 20.07.2019. U sklopu treceg dana natjecanja OWC Big Game Komiza 2019 odrzan je i Little Game gdje je 39-ero djece lovilo iz komiskih falkusa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 11
big_game_komiza10-200719.jpg
Komiza, 20.07.2019. U sklopu treceg dana natjecanja OWC Big Game Komiza 2019 odrzan je i Little Game gdje je 39-ero djece lovilo iz komiskih falkusa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 11
big_game_komiza1-200719.jpg
Komiza, 20.07.2019. U sklopu treceg dana natjecanja OWC Big Game Komiza 2019 odrzan je i Little Game gdje je 39-ero djece lovilo iz komiskih falkusa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 12